Nieuws uit gemeenteraad Tiel

Tiel - Uit de collegevergadering

Besluiten

  • Het college heeft de definitieve subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Tiel vastgesteld op €469.418,63 voor 2018.
  • De gemeente verkoopt drie percelen grond aan Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. voor het plaatsen van technische ruimten (transformatorstations) voor de aanleg van glasvezel. Het gaat om de grond aan Reine Claude tegenover nr. 13, Meeslaan tegenover nr. 2A en Suze Groenewegstraat nabij nr. 1.
  • Zijn er mogelijkheden om zon- en windenergie op te wekken op bedrijventerreinen Medel en Kellen en het direct aangrenzende grondgebied in Neder-Betuwe en Buren? Onder de naam Energiedriehoek De Betuwe starten we een verkennend onderzoek hiernaar samen met de gemeenten Neder-Betuwe en Buren en met Regio Rivierenland. Ook wordt onderzocht of het gebruik van energiedragers zoals batterijen en waterstof in en om Medel mogelijk is. Dit onderzoek is nodig om een bijdrage te kunnen leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES). De bedrijventerreinen en het direct aangrenzende gebied zijn naar voren gekomen uit de ruimte-ateliers die dit jaar en vorig jaar zijn gehouden. Daaruit kwamen verschillende denkrichtingen, waaronder ‘energieparken bij bestaande bedrijfsontwikkelingen’ en ‘langs de vervoerscorridor A15’.

Publieke optredens

Wanneer

Wat

Wie
Woensdag 16 september

1e digitale geboorteaangifte

Burgemeester Beenakker

9.00 uurDonderdag 17 september

Arbeidssymposium Provincie

Wethouder Brink

9.00 uurDonderdag 17 september

Wijkbezoek met gedeputeerde aan

Wethouder Groen

9.00 uur

Culemborg en Tiel

Vrijdag 18 september

Opening Energieloket

Wethouder Groen

14.00 uur


Zaterdag 19 september

Onthulling aftelklok Fruitcorso

Burgemeester Beenakker

13.30 uur

Hart van de Betuwe


Gemeente Tiel


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden