Foto:

Johannesschool Tiel viert robijnen jubileum

De Johannesschool bestaat veertig jaar: een robijnen jubileum. In de loop van dit schooljaar worden dan ook diverse festiviteiten georganiseerd om deze bijzondere verjaardag onvergetelijk te maken.

De Johannesschool bestaat veertig jaar: een robijnen jubileum. In de loop van dit schooljaar worden dan ook diverse festiviteiten georganiseerd om deze bijzondere verjaardag onvergetelijk te maken.

Tiel - Zo vierden de leerlingen afgelopen woensdag al feest met Oudhollandse spelen, als koekhappen, spijkerpoepen en verstoppertje in de hele school. Onder het genot van veel lekkers en heel veel zingen.

In 1980 startte de eerste kleuterklas in het centrum van Tiel. Nu, veertig jaar later, hebben al heel veel leerlingen genoten van de Johannesschool. Niet alleen leerlingen uit Tiel zelf, maar ook van ver daarbuiten. Want de Johannesschool heeft als basisschool voor vrijeschool onderwijs ook een regionale aantrekkingskracht.

Schoolleider Kim van Maanen: ‘Vrijeschool onderwijs wordt vaak kunstzinnig onderwijs genoemd. Kinderen leren er niet alleen lezen en rekenen, maar bijvoorbeeld ook dansen, vreemde talen, periodeonderwijs, houtbewerking, toneel of bouwkunde. Door de reguliere vakken af te wisselen met kunst- en ambacht, worden meer zintuigen geprikkeld om te leren. De leerstof beklijft daardoor meestal beter. En door dat afwisselender aanbod ontdekken kinderen ook wat eerder waar hun voorkeuren of talenten liggen. En als je weet wat je graag doet, of waar je best wel goed in bent, bouw je vanzelf aan een positief zelfbeeld. Elk mens krijgt nou eenmaal graag iets voor elkaar.’

Vrijescholen hanteren de antroposofie (‘menswijsheid’) als uitgangspunt. In de jaren tachtig werden de vrijescholen in Nederland vaak weggezet als ‘geitenwollensokkenscholen’. Maar in de decennia daarna maken de Nederlandse vrijescholen – of Waldorfscholen, zoals ze in buitenland worden genoemd – juist een internationale groeispurt mee. Vrijeschoolonderwijs is ineens hot geworden; van Californië (vooral door de voorkeur die succesvolle Silicon Valley-ouders voor dit type onderwijs lijken te delen) tot progressief India. En van Londen tot Sydney.

Van Maanen: ‘Ja, er is sprake van een wereldwijde groei. Maar daar is niet één nacht ijs over gegaan. Het vrijeschoolonderwijs groeit de laatste jaren vooral omdat het antroposofisch onderwijs een duurzaam antwoord biedt op de maatschappelijke vragen waar ouders van nú mee zitten. De vrijeschool is niet zozeer veranderd, de mondiale vraagstukken wel. In die zin zijn we nu misschien actueler.

‘Steeds meer ouders merken dat hun kind baat heeft bij een school waarin het kind net iets meer een eigen ontwikkelingsweg en -tempo kan volgen, binnen een wat rustigere, zachtere sociale omgeving. Waar de leerkrachten zich net wat langer hebben verdiept in de menskunde, om enerzijds meer oog te hebben voor het groepsproces, en anderzijds de kracht van het individu eruit te halen.

‘Kinderen moeten zich eigentijds, zelfstandig en onafhankelijk van anderen kunnen ontwikkelen. Ons doel is dat de eigenheid van elke leerling tot zijn recht komt. Die eigenheid moet zich leren verhouden tot de anderen en tot de omgeving. En met de omgeving bedoelen we de wereld, dus ook het milieu, de natuur in brede zin. Mineraal, plant of dier. De vrijescholen waren van oudsher al de ‘natuurscholen’: veel buiten, veel aandacht voor de seizoenen en voor alles waarmee we deze planeet en de kosmos delen. Zet je dit af tegen de huidige milieudilemma’s, dan komen de vrijescholen heel eigentijds bovendrijven. We kunnen niet anders dan er aandacht voor hebben.’

Bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een cadeau: de Johannesschool heeft zichzelf getrakteerd op een projectweek met een circusthema! De hele school gaat we een week lang aan een echte circusvoorstelling werken! En ook de lentemarkt in mei zal in het teken staan van het circus.

Van Maanen: ‘Dat wordt genieten, die circusweek. Echt met hoofd, hart én handen iets nieuw leren. Net als afgelopen maand, toen organiseerde we een Middeleeuwenweek. De leerlingen hebben zelf ijzer gesmeed en middeleeuws bereid. Ieder kind ervaart tijdens het creëren kleine, maar wezenlijke overwinningen binnen zichzelf. Gewoonweg heerlijk. Heerlijke kinderen en een heerlijk schoolteam.

‘Tijdens dit soort projectweken wordt door de leerlingen zowel creatief gedacht als flexibel gehandeld. En daarin zit de essentie. Door dit soort onvergetelijke ervaringen ontdekken ze kun éigen skills. En dat zijn de eigenschappen die zij in hún toekomst in kunnen zetten om originele, essentiële bijdragen te leveren aan hun wereld.’

‘Voor de wat oudere genodigden is het even pech. De festiviteiten voor oud-leerlingen en ouders moeten we uitstellen in verband met de huidige coronamaatregelen. Maar voor onze leerlingen van nu drukt dat de pret echt niet!’

De Johannesschool in Tiel (onderdeel van Stichting Pallas in Midden-, en Zuid-Nederland) is een vrije basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. Gestoeld op antroposofisch gedachtengoed, en voldoet aan alle huidige reguliere educatieve richtlijnen en inspectienormen. De Johannesschool heeft ook kinderopvang inpandig, waardoor alle kinderen van 0-13 jaar van kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang kunnen genieten vanuit eenzelfde, eenduidige visie.

Meer informatie via 0344 – 615313, via info@johannesschooltiel.nl. Of neem een kijkje op www.johannesschooltiel.nl of facebook/johannesschooltiel.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden