Avri maait deel van sloten in gemeente Buren

Net als andere jaren maait Avri dit najaar een groot deel van de sloten (watergangen) in de gemeente Buren. Dit jaar worden niet alle sloten gemaaid. Zogenaamde C-watergangen worden vanaf dit jaar in de gemeente Buren om het jaar gemaaid. 

Buren - Sloten (watergangen) zijn onderverdeeld in:

  • hoofdwatergangen (A-watergangen);
  • wateren met een lokaal water aan- en afvoerfunctie (B-watergangen);
  • water met een bergende functie (C-watergangen).

Wie onderhoudt welke watergangen?

Het waterschap onderhoudt de A-watergangen. Het onderhoud aan B- en C-watergangen is de verantwoordelijkheid van de aanliggende grondeigenaren. In veel gevallen is dit de gemeente. Voor
B-watergangen geldt een jaarlijkse onderhoudsplicht, omdat deze belangrijk zijn voor de aan- en afvoer van water. Voor C-watergangen geldt geen onderhoudsplicht. Deze zijn minder belangrijk voor de aan- en afvoer van water, maar wel van belang voor bijvoorbeeld de natuur. Het gaat hierbij om smalle sloten.

De gemeente Buren heeft vorig jaar besloten dat de C-watergangen niet meer jaarlijks, maar om het jaar gemaaid worden. Dit betekent dat we dit jaar de helft van de C-watergangen maaien en volgend jaar de andere helft. Reden voor deze keuze is dat het voor de natuur beter is als deze watergangen minder vaak gemaaid worden. Zo bieden begroeide sloten schuilgelegenheid voor veel dieren.

Planning slootonderhoud

Dit najaar maaien we de C-watergangen in en rond de kernen Lienden, Lingemeer, Ommeren, Ingen, Eck en Wiel, Maurik, Rijswijk, Ravenswaaij en Zoelen. In het najaar van 2021 maaien we in en rond de kernen Beusichem, Zoelmond, Asch, Buren, Erichem, Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath.

Via  avri.n/sloten kunt u zien welke watergangen van de gemeente Buren dit najaar geschoond worden en welke volgend jaar.

Vragen?

Hebt u vragen over deze beleidswijziging? Neem dan contact op met de gemeente Buren door te bellen naar
14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl.
Hebt u vragen over de uitvoering van het werk? Neem dan contact op met Avri via het klantcontactcentrum. Dat kan per e-mail via info@avri.nl, of telefonisch op (0345) 58 53 53 (op werkdagen van 8.00-17.00 uur).

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden