Foto:

‘Begroting sober maar sluitend’

Het college van B en W heeft een sluitende Begroting Neder-Betuwe 2021 gepresenteerd. Het accent ligt op bezuinigingen om de begroting sluitend te houden en in de toekomst financieel gezond te blijven.

Neder-Betuwe - “Door vanaf nu maatregelen te nemen, houden we de financiën in de toekomst op orde’’, aldus wethouder financiën Marien Klein. Ook in 2021 streven we ernaar samen met onze inwoners te zorgen voor het behoud van een schone, veilige en prettige leefomgeving, die kansen en voorzieningen biedt voor alle inwoners.”

Neder-Betuwe kent een traditie van solide begroten en verantwoord uitgeven. COVID-19 heeft echter impact. Dat geldt voor de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ook de gemeentelijke organisatie. De situatie veroorzaakt onzekerheid die is terug te zien in de meerjarenbegroting.

Om de begroting 2021 sluitend te kunnen presenteren, heeft het college een aantal

bezuinigingen doorgevoerd waartoe de raad in de Kadernota 2021 in juni 2020 heeft besloten, zoals uitstel van nieuw beleid dat niet op korte termijn plaats hoeft te vinden.

Wethouder Marien Klein: “Na het vaststellen van de begroting 2021 door de raad, moeten we weer keuzes maken om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen, zonder dat we daarvoor al onze reserves inzetten.

Dit keuzeproces loopt door tot en met de volgende kadernota 2022-2025. Deze leggen we aan de raad voor in de zomer van 2021. We zullen wel doorgaan met het uitvoeren van het Coalitieprogramma

De raad behandelt de begroting 2021 in de vergadering van 10 november a.s.

Meer informatie 

Op https://nederbetuwe.begroting-2021.nl/ kunt u de volledige begroting lezen.

Gemeente Neder-Betuwe

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden