Duurzaam tankstation en TOP in Echteld

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe hebben besloten om bestemmingsplan ‘Tankstation en TOP De Vaalt’ ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Neder-Betuwe - Een initiatief is ingediend om een onbemand tankstation met duurzame brandstoffen te realiseren alsmede een Toeristisch Overstap Punt (TOP) met kleinschalige horecavoorziening op de locatie Medelsestraat 3 te Echteld. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dit onderwerp staat op de agenda van de raadsvergadering van 10 december 2020.

De Vaalt

Het betreft de locatie van voormalige boerderij De Vaalt, die na enkele branden gedeeltelijk is ingestort.

Door de ligging vlakbij de Betuwelijn was de boerderij voordien al lange tijd niet meer bewoonbaar.

Raadsbesluit

Indien de raad het bestemmingsplan vaststelt op 10 december 2020, dan kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verlenen voor het gedeelte ‘tankstation’ van het plan en treedt de daarbij behorende procedure in werking.

Zienswijzen

Een ontwerp van het bestemmingsplan lag begin dit jaar ter inzage, gecoördineerd met de procedure voor een ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouwwerkzaamheden. Er werden vier zienswijzen ingediend; de indieners ervan ontvangen de gelegenheid om hun zienswijzen toe te lichten aan de raad. In het bestemmingsplan dat burgemeester en wethouders aan de raad ter vaststelling voorleggen zijn enkele onderdelen aangepast ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage lag.

Beroep

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de vaststelling van het bestemmingsplan treedt de beroepsprocedure in werking.

Overigens betreft voorgaande het tankstation; de vergunningenprocedure voor het gebouw van het Toeristische Overstap Punt vindt separaat plaats.

Gemeente Neder-Betuwe

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden