Contactgroep Autisme Verbindt

Neder-Betuwe - Autisme Verbindt! is een contactgroep voor volwassenen in Neder-Betuwe met (een vorm van) autisme. De groep is begin 2020 gestart op initiatief van een aantal inwoners met ondersteuning van Welzijn Rivierstroom. Zo’n 6-8 mensen komen één keer per maand samen om verschillende thema's met elkaar te bespreken en ervaringen uit te wisselen.

De groep bespreekt elke maand een thema dat door een van de mensen wordt voorbereid. Bijvoorbeeld het delen van ervaringen tijdens corona (op een waalstrandje), het samen bekijken van de film ‘Mind my mind’, autisme en relaties en psycho-educatie. Door samen over deze onderwerpen te praten, ontstaat er een band en hebben de mensen steun aan elkaar. Ook voor mantelzorgers is het fijn dat deze groep er is.

Wie een vorm van autisme heeft en wil deelnemen aan de contactgroep, kan contact opnemen met Annelieke Steenbergen van Welzijn Rivierstroom: anneliekesteenbergen@welzijnrivierstroom.nl of 06-47321364.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden