Bezit illegaal vuurwerk bestraft

Onlangs is er op een perceel in de gemeente Buren illegaal en zwaar vuurwerk aangetroffen. De eigenaren van dit perceel hebben een officiële waarschuwing ontvangen. Bij een volgende constatering wordt een forse bestuurlijke boete of een sluiting opgelegd.

Maurik - Illegaal vuurwerk is gevaarlijk. Het kan zwaar letsel veroorzaken en zorgt voor de meeste schade en overlast. Het bezit van illegaal vuurwerk wordt dan ook stevig bestraft. Het kan leiden tot forse boetes en zelfs sluiting van het pand of perceel waarin illegaal vuurwerk wordt aangetroffen. De politie en de gemeente kunnen hier beide op ingrijpen.

Gevaar van illegaal vuurwerk
Al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht is illegaal. Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest, waardoor er vuurwerk tussen kan zitten dat niet wil afgaan of dat niet volgens de aanwijzingen afgaat. Bovendien bevat illegaal vuurwerk vaak te veel kruit. De zeer harde knal kan letsel veroorzaken en daarmee iemand ernstig verwonden of zelfs doden.

Bedreiging voor leefbaarheid en veiligheid
Burgemeester Jan de Boer: “Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedere inwoner zich veilig voelt. Illegaal vuurwerk is een bedreiging voor de leefbaarheid en de veiligheid van onze inwoners en hun omgeving. Samen met de politie treden wij hier dan ook hard in op.”

Gemeente Buren

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden