Gemeente verkoopt locatie Hooibeestje 2

Tiel - Uit de collegevergadering van dinsdag 27 oktober:

Het college legt het bestemmingsplan Buitengebied – bestemmingsplan Buitengebied – Dijkversterking Tiel-Waardenburg gecoördineerd overeenkomstig artikel 5.8. e.v. van de Waterwet als ontwerp ter inzage. Commissie Ruimte ontvangt een informatienota.
De gemeente verkoopt locatie Hooibeestje 2 aan het bestuur van het Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Op deze locatie is nu kinderopvang gevestigd. Het schoolbestuur wil hier het bestuursbureau huisvesten. De kinderopvang komt in de Prins Mauritsschool. De raad ontvangt een informatienota.
Het college vraagt de raad in te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Veiligheidsregio-Gelderland-Zuid.

Gemeente Tiel

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden