Groot onderhoud N833 Rijksstraatweg in Culemborg

Provincie Gelderland voert groot onderhoud uit aan de Rijksstraatweg (N833) ter hoogte van Culemborg. Naast het vervangen van het asfalt maakt de provincie twee nieuwe bruggen en een vrijliggend fietspad. Provincie Gelderland legt tussen 9 en 29 november de nieuwe brug voor gemotoriseerd verkeer bij de Zeedijk op zijn definitieve plek. 

Nieuwe brug

De afgelopen weken heeft aannemer Van Spijker de oude brug over de Meer, ter hoogte van de Zeedijk, gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe brug. De nieuwe brug voor gemotoriseerd verkeer is opgebouwd naast de oude brug. Tussen 9 en 29 november plaatst de aannemer deze brug op zijn definitieve plek. Tijdens de werkzaamheden is de Rijksstraatweg afgesloten voor verkeer tussen de N320 en de Zeedijk. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A2, A15, N320 en N327. Nadat de nieuwe brug voor gemotoriseerd verkeer is afgerond start aannemer Van Spijker met het maken van de nieuwe brug voor fietsers. 

Groot onderhoud

Provincie Gelderland werkt aan de herinrichting van de N833 inclusief een vrij liggend fietspad om de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren. Het autoverkeer wordt gescheiden van het (brom)fietsverkeer door de aanleg van het vrij liggend fietspad in twee richtingen. Om het nieuwe fietspad te kunnen realiseren, wordt aan de westzijde van de N833 de huidige watergang verlegd en de weg aangepast. De nieuwe weg heeft een breedte van 7 meter. Aanliggende fietsstroken vervallen en de weg krijgt een nieuwe toplaag. Er komen ook twee nieuwe bruggen ter hoogte van de Zeedijk: een brug voor gemotoriseerde voertuigen en een brug voor (brom)fietsers. 

Meer informatie

Meer informatie staat op https://www.gelderland.nl/N833. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan tijdens werkdagen contact op met de omgevingsmanager Alexandra Braas, via 085 – 822 04 16 of n833.culemborg.buurmalsen@gmail.com

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden