Ambitie gemeente Buren: 1400 nieuwe woningen

1.400 nieuwe woningen is de ambitie van gemeente Buren. De Regionale Woonagenda Rivierenland en het Woningprogramma 2020-2030 maken het voor gemeente Buren mogelijk om de komende tien jaar een flink aantal woningen te bouwen. 

Maurik - Samen met zeven andere gemeenten maakte gemeente Buren afspraken over de woningbouwopgave voor de komende tien jaar.

Regionale Woonagenda
Twee weken werd bekend dat de colleges van burgemeester en wethouders van gemeente Buren en zeven andere gemeenten uit regio Rivierenland instemden met de Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030. Zo maakte gemeente Buren samen met de zeven buurgemeenten gezamenlijke afspraken over de woningbouwopgave voor de komende tien jaar. In die periode bouwt de gemeente Buren maximaal 1.400 woningen. De provincie Gelderland dient de regionale woonagenda nog vast te stellen.

Woningprogramma Buren
De Regionale Woonagenda loopt gelijk met het Woningprogramma 2020-2030 van de gemeente Buren. Met het nieuwe woningprogramma wil de gemeente aansluiten bij de wensen van de inwoners. Zij heeft op verschillende manieren informatie verzameld om zo goed mogelijk aan de wensen van inwoners te voldoen, waaronder het woningbouwonderzoek. Betaalbare aantrekkelijke woningen voor senioren en jongeren, werd bij de informatieverzameling vaak genoemd.
De gemeente zet in op een woningprogramma dat uitgaat van maximaal 1.400 nieuwe woningen. Hiervan zijn 840 woningen noodzakelijk voor de lokale woonbehoefte. Door de grote vraag naar woningen wil de gemeente inzetten op het bouwen van 1.400 woningen. Hierbij gaat het ook om woningen die bedoeld zijn voor mensen van buiten de gemeente, zoals terugkeerders. Dit zijn mensen die al eerder in de gemeente Buren woonden en nu weer terug willen komen.

Wethouders enthousiast over woningbouw
Pieter Neven, wethouder woningbouw, is enthousiast over het aantal nieuwe woningen dat er gaat komen: “Buren is toe aan meer woningen. We hoorden het vaak voorbij komen tijdens dorpenrondes. Met de Regionale Woonagenda maken we het mogelijk om aan deze woonbehoefte te voldoen.” Wethouder ruimtelijke projecten, André van den Hurk vult aan: “Woningbouw is een highlight op de begroting van 2021. Dat hebben we gezegd en dat moeten we nu gaan waarmaken. Er komen mooie projecten aan in verschillende kernen.”

Gemeente Buren

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden