Tricht wil betaalbare nieuwbouwwoningen

In de gemeenteraadsvergadering van 24 november overhandigt Trichtenaar Jan Willem van Donkelaar, namens de werkgroep wonen van het Platform Tricht Springlevend, aan het gemeentebestuur van West Betuwe de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek in zijn dorp. Met de respons op de door de werkgroep uitgezette enquête, maar liefst 239 inwoners vulden deze in, is de werkgroep dik tevreden.

Tricht - De wens van betaalbare woningen voor senioren en starters komt heel duidelijk naar voren, zowel huur als koop. Al ruim 25 jaar zijn deze niet meer gebouwd in Tricht. Dit als gevolg van het zogenaamde twee-kernenbeleid van de voormalige gemeente Geldermalsen. Daardoor is Tricht een van de 8 krimpdorpen van de gemeente West Betuwe geworden. Ook Buurmalsen, Deil, Beesd, Enspijk, Acquoy en Rumpt treft dit lot. Net als het dorp Heesselt in de voormalige gemeente Neerijnen. Sinds 2000 is het inwonertal van Tricht ruim 5 % teruggelopen. Als er niet op korte termijn woningen bijgebouwd worden zal het dorp onder de kritische grens van 2000 inwoners zakken.

Dankzij de enquête werd ook duidelijk dat een grote groep inwoners voorstander is van een plan met een mix aan woningen voor jong en oud in combinatie met zorg en ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten. Dat kan alleen als de gemeente meewerkt, onder andere door grond beschikbaar te stellen. Als meest logische locatie voor woningbouw wordt met name het gebied tussen de bestaande woningbouw en de nieuwe Hooglandscheweg genoemd.

De werkgroep wil in gesprek met de gemeente over de uitkomsten van de enquête. De complete uitwerking van de enquête is vanaf dinsdagavond 24 november te lezen/te downloaden op de website van het Dorpsplan Tricht: www.dorpsplan.tricht.info.

Werkgroep wonen, Platform Tricht Springlevend

Voor vragen kunt u contact opnemen via dorpsplantricht@gmail.com. of bellen met Jan Willem van Donkelaar: 06-82967424.

NB: Het informele Platform Tricht Springlevend is ontstaan vanuit de in het Dorpsplan Tricht opgenomen wens tot meer onderlinge samenwerking van inwoners en organisaties die actief zijn op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Wonen is een van de thema’s waar het Platform zich door middel van een aparte werkgroep op heeft gericht. Voor informatie over het Platform kun u contact opnemen met Willy Roberti: 06-51274864.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden