Mantelzorger zwaarder belast

Eenmaal per twee jaar onderzoekt Alzheimer Nederland de staat van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Doel daarvan is gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren een meetlat te bieden, waaraan zij hun aanbod en verbeterprogramma’s kunnen toetsen.

Regio - Het onderzoek biedt belangenbehartigers handvatten om met gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren in gesprek te gaan over de behoefte aan zorg en ondersteuning.

In opdracht van en in samenwerking met Alzheimer Nederland heeft Nivel dit tweejaarlijks onderzoek uitgevoerd. Aan deze zogenoemde Dementiemontor Mantelzorg 2020 hebben 3.577 mantelzorgers deelgenomen, van wie 77 uit de regio Rivierenland.

Informele zorg
Uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2020 blijkt dat ruim de helft van de respondenten dagelijks, dag en nacht, zorgt voor de naaste met dementie. 38% voelt zich zwaar belast of zelfs overbelast, in meerderheid voelen mantelzorgers zich nog zwaarder belast sinds de coronacrisis. De helft van de mantelzorgers denkt het nog een aantal jaren te kunnen volhouden, bijna een kwart staat op omvallen.

Aan de sociale omgeving ligt het niet. Veruit de meeste respondenten (87%) ondervinden begrip uit het eigen netwerk, 84% kan een beroep doen op de sociale omgeving voor hulp, 39% krijgt ook ongevraagd hulp (landelijk is dit respectievelijk 81% en 35%).


Professionele zorg thuis
85% van de mantelzorgers die hebben deelgenomen aan het onderzoek, voelt zich daadwerkelijk gesteund door de geleverde professionele ondersteuning (landelijk 72%), maar bijna een kwart heeft sinds de corona-uitbraak het gevoel door de zorgorganisaties in de steek te zijn gelaten.

De meestgebruikte vormen van professionele ondersteuning zijn casemanagement, informatie & voorlichting, hulp bij het huishouden, groepsactiviteiten/dagbesteding en hulp bij de persoonlijke verzorging (thuiszorg). Casemanagement, hulp bij het huishouden en thuiszorg vinden mantelzorgers het meest noodzakelijk.

Vooral casemanagement wordt hoog gewaardeerd. Toch is bijna een vijfde van de mantelzorgers niet op deze mogelijkheid gewezen.

Al met al waarderen de mantelzorgers de professionele ondersteuning die ze ontvangen, met een 7,7 (landelijk 7,2).

De volledige link naar het rapport: https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user364/Regiorapport%20Dementiemonitor%202020%20-%20Rivierenland.pdf


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden