Staten vergaderen volledig digitaal

Staten vergaderen volledig digitaal

Regio - Provinciale Staten vergaderen op 27 januari volledig digitaal. Vanwege de coronamaatregelen komen de Statenleden niet fysiek bij elkaar maar vergaderen zij online met behulp van Microsoft Teams. Om 11 uur begint de Statenvergadering waar VVD Statenlid Nicky Eppich afscheid neemt en partijgenoot Marga Schoots wordt geïnstalleerd. Op de agenda staan onder andere het Fonds nazorg stortplaatsen, de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024. De Gelderse Statenleden besluiten ook over de aanpak en cofinanciering van grote maatschappelijke opgaven en de uitgangspuntennotitie Cultuur en Erfgoed. De vergadering is live te volgen via Statenlive: www.gelderland.nl/statenlive Op elke Statendag is er van 09.45 – 10.30 ruimte voor inwoners om in te spreken over een onderwerp dat niet op de politieke agenda hoeft te staan. Insprekers voor de digitale Open Agenda kunnen zich tot maandag 12.00 uur bij de griffie aanmelden: griffie@gelderland.nl Of via telefoonnummer 026 359 85 58.    

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden