‘Wanprestatie Stichting Job Lanceer’

‘Wanprestatie Stichting Job Lanceer’

Regio - De gemeente Buren, Neder-Betuwe en Tiel hebben per 1-1-2018 de raamovereenkomst met Stichting Job Lanceer opgezegd vanwege het niet nakomen van de bepalingen. We vinden dat St. Job Lanceer gedurende de looptijd van de overeenkomst een wanprestatie heeft geleverd. Daarom hebben de gemeenten een procedure tot verhaal van ten onrechte betaalde zorg kosten ingesteld. De vordering van de gemeente is ingebracht in de afhandelingsprocedure van het faillissement van Job Lanceer De curator heeft de gemeenten nu verzocht om de vorderingen in het faillissement in te trekken. De gemeenten zijn daartoe bereid als de curator ook alle vermeende vorderingen naar de gemeenten laat vallen. Zo hopen we een langlopende procedure af te sluiten. Wel blijft het verhaal op de voorzitter van Job Lanceer persoonlijk in stand. Het gerechtshof heeft in juli 2020 uitspraak gedaan dat hij als bestuurder aansprakelijk is voor het onrechtmatig handelen richting de gemeenten en ook is hij veroordeeld tot het betalen van de kosten van verschillende procedures. Op dit moment loopt een procedure om de kosten van de procedures en de zorgkosten persoonlijk te verhalen. In 2017 is al beslag gelegd op zijn middelen. Commissie Samenleving ontvangt een informatienota.


Bron: nieuwsbrief voor de gemeenteraadraad, met daarin een toelichting op de besluiten van het college (dinsdag 16 februari)..

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden