Nieuwe bomen in Buren

Nieuwe bomen in Buren

De gemeente Buren vindt het belangrijk om haar huidige bomenbestand uit te breiden met nieuwe bomen. Nieuwe aanplant is wenselijk om de diversiteit te vergroten en het bomenbestand toekomst-bestendiger te maken. Daarom planten we komende periode ruim 250 nieuwe bomen aan en circa 1800 stuks bosplantsoen.

Buren - De plantlocaties zijn:
•        De Steeg, buitengebied Ingen
•        Burgermeester van Mourikstraat, Beusichem
•        Steenakkerstraat, Kerk-Avezaath
•        Tielseweg en Daver, buitengebied Kerk-Avezaath
•        Adelsweg/Vogelenzangseweg, Lienden
•        Begraafplaats Vlissingsestraat, buitengebied Eck en Wiel•        Koornbroeksteeg, buitengebied Buren
•        Blatensedijk, buitengebied Buren

Diversiteit

Vroeger was het gebruikelijk om binnen een laan 1 boomsoort toe te passen. De tijd heeft bewezen dat dit een bomenbestand echter kwetsbaar maakt voor ziektes (zoals essentaksterfte).
Er is daarom gekozen voor een grotere diversiteit aan boomsoorten. Zo worden in het buitengebied verschillende soorten iepen, elzen en enkele eiken toegepast. In de bebouwde kom worden onder andere rode esdoorns, amberbomen, notenbomen, beuken en haagbeuken toegepast.
Langs de Blatensedijk, ter hoogte van de Koorn-broeksteeg, wordt in de brede berm een bosplantsoen aangelegd. Dit bosplantsoen bevat een grote diversiteit aan (inheemse) soorten, zoals hazelaar, vogelkers, kraakwilg, fladderiep, els en haagbeuk. Te midden van de vlakke omgeving vormt dit nieuwe bosplantsoen in de toekomst een belangrijk toevluchtsoord en leefgebied voor diverse dieren en planten. Het gaat om ziektes en plagen, zoals de essentak-sterfte en de eikenprocessierups.

Toekomst

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke bomen. Daarom worden bomen regelmatig geïnspecteerd en gesnoeid. Gevaarlijke, zieke en slechte bomen moeten soms worden verwijderd. Ook in de toekomst zal dit zo blijven. Waar mogelijk wordt herplant op dezelfde locatie toegepast. Als dit niet mogelijk is wordt gezocht naar alternatieve locaties.
Planning
De werkzaamheden worden eind februari gestart en naar verwachting eind maart afgerond.


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden