Omgevingsdialoog Wielsche Dreef

Omgevingsdialoog Wielsche Dreef

Het college van de gemeente Buren heeft in september 2020 besloten medewerking te verlenen aan het haalbaarheidsonderzoek van het recreatiepark Wielsche Dreef. 

Buren - Daarbij heeft het college als voorwaarde gesteld dat er een omgevingsdialoog met de omgeving moet plaatsvinden. Na enige maanden voorbereiding is die omgevingsdialoog vorige week woensdagavond 10 februari gestart. Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om een fysieke informatieavond te organiseren. De initiatiefnemer had een introductiefilm gemaakt. Directe aan- en omwonende konden zich aanmelden voor het digitaal overleg via een link in de uitnodigingsbrief.

Er sloten ongeveer achttien inwoners aan bij de digitale informatieavond.

Verloop van de avond

Het is duidelijk geworden dat een digitale informatieavond goed gestructureerd moet worden met een voorzitter en een agenda. Daar was helaas geen sprake van. Hierdoor was de avond rommelig en onoverzichtelijk. Voor de meeste sprekers was dit het eerste moment dat zij in contact kwamen met initiatiefnemers dus daar werd gretig gebruik van gemaakt. Los van kritiek op het gevolgde proces ging het vooral over het voetpad De Wielsche Dreef, de ontsluiting

van het recreatiepark, de verwachte overlast, de omvang van het park, de gekapte bomen en het gegeven dat er al wordt geadverteerd met recreatiewoningen terwijl de planologische procedure nog moet starten.

Initiatiefnemers hebben aangegeven dat deze avond in het teken stond van het ophalen van alle vragen en kritiek en dat er nog meer informatieavonden volgen. Niet alleen voor deze groep inwoners, maar juist ook voor het hele dorp Eck en Wiel. De gemeente wacht de verslaglegging over de omgevingsdialoog af.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden