Openbaar vervoer: vangnet vanaf 2022

Openbaar vervoer: vangnet vanaf 2022

Met het OV-vangnet in de vorm van deur-deurvervoer op afroep, zorgt de provincie Gelderland al sinds 2000 dat er vervoer geboden wordt op locaties waar geen OV (openbaar vervoer) beschikbaar is. 

Regio - De Gelderse regio’s organiseren het OV-vang-net op basis van een mandaat van de provincie. Hierbij wordt de praktijk gecombineerd met het doelgroepenvervoer die een eigen regiotaxivervoer systeem hebben.

Samenwerking verlengd tot 2022 De provincie en regio’s hebben de samenwerking verlengd tot 2022. Zij willen samen verkennen hoe dit OV-vangnet vervoer vorm krijgt in de toekomst. Per 1 januari 2022 moet er een nieuw en verbeterd vervoersysteem staan ten opzichte van het huidige OV-vangnet (Versis). Voor zowel de provincie als regio’s is het daarom van belang in kaart te brengen welke wensen en uitgangspunten hiervoor belangrijk zijn.

Provincie zelfstandig verder

In het najaar van 2020 werd duidelijk dat de provincie het nieuwe OV-vangnet voortaan zelfstandig wil organiseren in plaats van de

uitvoering gezamenlijk te organiseren met onze regio (en met de andere Gelderse regio’s). De keuze van de provincie om de uitvoering per 1 januari 2022 zelfstandig te organiseren en de samenwerking met de regio’s niet langer voort te zetten, levert veel kritiek op vanuit alle Gelderse regio’s. Dit strookt niet met de oorspronkelijke gedachte van basismobiliteit waarmee de regiotaxi in 2017 van de provincie naar de regio’s kwam. Toen waren synergie in de uitvoering en nadrukkelijke betrokkenheid van de regio bij de inkleuring van het vervoer nog belangrijke vertrekpunten. Nu heeft de provincie haar eigen overweging gemaakt. Ze maakt daarmee synergie in de uitvoering onmogelijk.

Transitieplan

Het huidige OV-vangnet wordt nog tot 31 december 2021 uitgevoerd in het regionale vervoerssysteem (Versis). De provincie is geheel zelfstandig verantwoordelijk voor de uitrol van het nieuwe OV-vangnet (door de provincie genoemd als haltetaxiR-RReis) per 1 januari 2022. Omdat communicatie naar de huidige reizigers van belang is wordt er door provincie en de regio samen gewerkt aan een gezamenlijk transitieplan, gericht op de huidige reizigers. De provincie gaf aan dat zij in het implementatietraject verder geen input van de regio’s verwacht, met uitzondering van het aandragen van de gewenste locaties voor aanvullende haltes. Er is door ons bij de provincie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor voldoende tijd voor gemeenten en een goed proces om deze input te leveren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden