Besluit inzameling en hergebruik babyluiers uitgesteld

Buren - In het kader van de circulaire economie richt AVRI zich steeds meer op gescheiden inzameling en hergebruik. Op deze manier verminderen ze de hoeveelheid restafval en boeken ze meer milieuwinst. Afvalverwerker ARN in Weurt heeft bevestigd dat het vanaf volgend jaar ook mogelijk wordt om incontinentie- en luiermateriaal duurzaam te verwerken. Aan de gemeente Buren is door AVRI gevraagd om hier een besluit over te nemen.

Met behulp van pilots in de regio, business cases en een online bewonersenquête zijn verschillende scenario’s onderzocht. Hierbij lijkt een brengsysteem met semi-ondergrondse containers en een toegangscontrolesysteem de voorkeur te hebben ten opzichte van huis-aan-huisinzameling. Het verrekenen van de kosten in het pluspakket leidt tot een verhoging van de algemene afvalstoffenheffing. Daarnaast is in het Algemeen Bestuur van 10 februari 2021 nog een scenario geopperd. Hierin komt het wegbrengen van incontinentiemateriaal en babyluiers deels te vallen onder het variabel tarief van de afvalstoffenheffing. Doordat dit scenario pas laat als optie is meegenomen, is nog niet alle informatie beschikbaar.

Op 23 maart 2021 ging het college akkoord met het voorstel om “een besluit voor de inzameling en verwerking van incontinentiemateriaal en babyluiers te nemen nadat het scenario variabel tarief is onderzocht”. Zodra wij alle informatie beschikbaar hebben, zullen wij een raadsvoorstel opstellen waarin de verschillende scenario’s worden geschetst.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden