Foto:

Gratis bloemenmengsel

Regio - Actie gratis bloemenmengsel groot succes! In het kader van het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw werden vrijdag en zaterdag gratis zakjes bloemenmengsel uitgedeeld door de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden (Vanl-TWC) Dit actieplan wordt gefinancierd door de provincie. Vanwege de enorme belangstelling in de West Betuwe werd het beschikbare budget van de provincie ruim overschreden. Om niemand teleur te stellen heeft het bestuur van de Vanl-TWC het initiatief genomen om de  kosten  van de aanmeldingen boven het budget voor haar rekening te nemen en zo ook haar steentje bij te dragen. De actie van het gratis beschikbaar stellen van zakjes bloemenmengsel heeft als doel het realiseren van tientallen kilometers bloemrijke akkerranden in de West Betuwe De akkerranden leveren voedsel en dekking aan verschillende vogelsoorten en insecten. Daarnaast geven deze randen een fleurig beeld en zijn ze een  visitekaartje voor onze regio en de agrarische sector. (foto: Adrie van Kuilenburg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden