Gemeente Buren gaat voor duurzame energie met windmolens en zonnepanelen

Regio FruitDelta Rivierenland heeft onderzocht hoe en waar we het beste duurzame energie kunnen opwekken. In Nederland bekijken dertig energieregio’s hun bijdrage aan de klimaatdoelstelling om in 2030 de helft minder CO2-uitstoot te hebben dan in 1990. In de Regionale Energiestrategie (RES) staan de mogelijkheden voor ons gebied. Het college van de gemeente Buren legt de strategie in juni voor aan de gemeenteraad. 

Duurzame energie in onze regio 

Het is de bedoeling dat voor heel Nederland de dertig energieregio’s samen 35 TWh (terawattuur) aan duurzame elektriciteit uit wind en zon gaan opwekken. Onze regio FruitDelta Rivierenland wil daarvan 1,2 TWh voor zijn rekening nemen. Om dat te bereiken moet de regio 191 hectare zonnepanelen op daken realiseren, evenals 249 hectare zonnevelden en 47 windturbines.

Dit voorstel is het resultaat van een uitgebreide verkenning door acht gemeenten in onze regio’s samen met inwoners, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander, VNO-NCW Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland.  

Duurzame energie in de gemeente Buren

In digitale bijeenkomsten hebben inwoners meegedacht over de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in de gemeente Buren. Met het landschap als uitgangspunt onderzochten zij vragen als: Waar in de regio is ruimte voor het opwekken van elektriciteit? Om hoeveel ruimte gaat het? Hoe past wind- en zonne-energie in deze gebieden in het landschap? Zijn deze gebieden maatschappelijk gezien geschikt? Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten dat de gemeente Buren een bijdrage kan leveren van 0,218 TWh.

Zoekgebieden

Er zijn gebieden benoemd die geschikt zijn voor windmolens en zonnevelden. Dit noemen we zoekgebieden. Er is verder onderzoek nodig om te kijken waar in deze gebieden precies windmolens en zonnevelden kunnen komen. Een van die zoekgebieden is A15 Oost. Het college van de gemeente Buren stelt voor om daar 4 windturbines te laten plaatsen. In datzelfde gebied is ruimte voor 20 hectare zonnepanelen. Het college ziet verder mogelijkheden voor een windturbine in energiedriehoek De Betuwe (bij bedrijventerrein Medel/Kellen). Ook zet het college in op 25 hectare aan zonnepanelen op land of op water, met ruimte specifiek voor lokale of innovatieve initiatieven. Ten slotte wil de gemeente Buren 3,6 hectare zonnepanelen op daken realiseren. Meer informatie staat op https://www.buren.nl/duurzaamheid.

Vervolgstappen 

Op 15 juni neemt de raad een besluit over dit voorstel van het college. Deze eerste Regionale Energiestrategie is een stap op weg naar 2030. Tot die tijd kan er van alles veranderen. Daarom komt er in 2023 een tweede versie van de Regionale Energiestrategie. Hierin kijkt de regio hoe het staat met de uitvoering van de huidige strategie. De gemeente Buren zal daarbij ook kijken naar andere mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie, zoals waterkracht, zon op dak, kleine windmolens en zon op water.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden