Bak met geld voor onderwijs, zorg en welzijn

Het ministerie van OCW heeft de 1,3 miljoen euro subsidieaanvraag voor ROC Rivor en samenwerkende partners uit ‘The LearnSpot’ goedgekeurd. Daarmee wordt er de komende vier jaar, mede dankzij de partners en tevens co-financierders, ruim 3,9 miljoen euro geïnvesteerd in toekomstbestendig onderwijs in de zorg en welzijnssector voor regio Rivierenland.

Regio - Met het onderwijsmodel ‘The LearnSpot’ wordt er tegemoetgekomen aan de veranderende leerbehoefte van mensen en organisaties in de zorg en welzijn. Een toekomstbestendige en duurzame manier van onderwijs waarbij diverse grote organisaties en (zorg)instellingen betrokken zijn.

Extra investering
Al enige tijd werken onderwijs- en zorgpartners samen aan een vernieuwend onderwijsconcept. Afgelopen jaar hebben zij diverse trajecten met eigentijds en flexibel onderwijs opgezet, mét succes voor werkgever en werknemer.
De 1,3 miljoen euro toegekende subsidie vanuit OCW maakt het, samen met de ruim 2,6 miljoen euro cofinanciering van de partners, nu mogelijk om flink te investeren in het onderwijs. Josje Verhoeven, directeur ROC Rivor legt uit: “Een extra investering is nodig om een grote sprong voorwaarts te maken en het nieuwe onderwijsmodel van The LearnSpot beschikbaar te maken voor BOL- en BBL-studenten, en op korte termijn voor alle lerenden in de sector Zorg en Welzijn”.

The LearnSpot: flexibel en modulair leren
Deze nieuwe onderwijsvorm is flexibel, modulair ingericht en wordt vormgegeven door alle partners die er belang bij hebben: de lerende, de onderwijsinstelling en de zorginstelling. Niet alleen biedt dit de mogelijkheid om fijnmaziger op te leiden en te verzilveren (en routes op maat uit te stippelen), maar dit maakt het ook mogelijk om snel in te kunnen spelen op altijd veranderende omstandigheden. Dit gebeurt o.a. door het aanbieden van ‘dagverse’ content die je altijd en overal tot je beschikking hebt. Bovendien leer en werk je met mensen om je heen die snappen hoe het nieuwe leren werkt. Op deze manier kan het samenwerkingsverband op duurzame wijze tegemoet komen aan de uitdagingen op het gebied van (een leven lang) leren en ontwikkelen in de zorg. Maar voor de welzijnssector, zoals onderwijs en kinderopvang, biedt dit vernieuwende onderwijs ongelooflijk veel kansen.

Partners The LearnSpot
Naast ROC Rivor, zijn ook Avans+, Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR), Betuwe Zorg, Nehem, Motivatie Academie, Next Learning Valley en Zorgcentra De Betuwe onderdeel van The LearnSpot. Deze partners zijn tevens belangrijke co-financierders. Daarnaast hebben Santé partners, de regionale V&V-tafel en branchevereniging ActiZ hun steun toegezegd aan The LearnSpot d.m.v. het ondertekenen van een intentieverklaring.

Over ROC Rivor
ROC Rivor is hét opleidingscentrum voor regio Rivierenland en biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Een Leven Lang Ontwikkelen staat centraal en is mogelijk voor iedereen in welke vorm dan ook. ROC Rivor rust mensen toe voor de samenleving, arbeidsmarkt en passend vervolgonderwijs. Dit wordt mede gerealiseerd door intensieve samenwerking met de partners in de regio, onder andere gemeentes, scholen, bedrijven en instellingen. ROC Rivor heeft vestigingen in Tiel en Geldermalsen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden