App stimuleert gebruik ander vervoer

Sinds 1 maart 2021 werkt het programma A2 Deil-Vught aan de uitrol van 'Mobility as a Service' (mobiliteit als dienst). Hiermee worden automobilisten die over de A2 tussen Utrecht en Eindhoven willen reizen, gestimuleerd om andere vormen van vervoer te gebruiken. Dit gebeurt met de slimme Gaiyo app.

Regio - Met deze app is het mogelijk verschillende vormen van vervoer te kiezen. Ook functioneert de app als een persoonlijke reisassistent. De Gaiyo app is gratis te downloaden via Google Play en Apple Store. Via de app is het mogelijk om deelauto’s van MyWheels te boeken. In de regio Noord-Brabant en Rivierenland zijn deze deelauto’s onder andere te vinden in de steden Eindhoven en Culemborg. Een groot gedeelte daarvan is elektrisch.

Naar een betere doorstroming op de A2 tussen Deil en Vught
Het wordt steeds drukker op en rond de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught. Als we de regio bereikbaar willen houden, nu en in de toekomst, dan moet er wat gebeuren. Alleen de weg verbreden biedt niet langer de oplossing. We willen allemaal fijn kunnen reizen, wonen, werken en recreëren. Zonder hinder op de route, zonder overlast in de regio. Daarom ondernemen we actie. We verkennen oplossingen voor de infrastructuur op de langere termijn. Dat noemen we de MIRT-Verkenning. We omarmen nieuwe, slimme reisalternatieven. Die zijn er nu al en het worden er steeds meer. Van snelle fietsen op goede paden, tot thuiswerken of handige deeldiensten die je met het OV combineert. We overleggen met werkgevers en transporteurs wat zij kunnen doen en we proberen rechtstreeks in contact te komen met de reiziger op de A2. Deze combinatie van een onderzoek voor de lange termijn en maatregelen op de korte termijn noemen we het Programma A2 Deil – Vught.

Quick wins
Het Programma A2 Deil-Vught bestaat, naast een Verkenning naar een robuuste lange termijn oplossing voor de A2, ook uit een groot aantal maatregelen die al in de komende jaren genomen worden. Deze noemen we de Quick Wins. Ze worden gerealiseerd en betaald door Rijk en Regio samen. De quick wins vallen uiteen in twee groepen:
maatregelen aan de infrastructuur: denk aan kleine verbeteringen op de A2 zelf, maar bijvoorbeeld ook aan een snelle fietsroute tussen Zaltbommel en 's-Hertogenbosch;
aanbieden van een andere manier van reizen: denk aan afspraken tussen werkgevers en werknemers, OV knooppunten te verbeteren of met de transportsector te kijken hoe daar winst geboekt kan worden. Tot deze 'andere manier van reizen' behoort de Mobility as a Service (MaaS).

Over het programma A2 Deil-Vught
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, regio Rivierenland en gemeente ‘s-Hertogenbosch werken samen in het Programma A2 Deil-Vught aan maatregelen om de files te verminderen op de A2 tussen knooppunten Deil en Vught.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden