Foto:

Digitale bijeenkomst op 17 mei over drijvende zonnepanelen

Op maandag 17 mei organiseren K3 en eCoBuren een digitale bewonersbijeenkomst in de vorm van een webinar over een plan voor drijvende zonnepanelen op plas De Molenkampen in Beusichem. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Beusichem - Al een aantal jaar werken K3Delta (dochteronderneming van K3) en Geldersch Landschap & Kasteelen aan de realisatie van ‘De Molenkampen’, een gebied aan de Beusichemse Broeksteeg ten zuiden van Beusichem. Er wordt een nieuw natuurgebied gerealiseerd in aansluiting op natuurgebied De Regulieren. De zandwinning is de drager van deze ontwikkeling. In samenwerking met de lokale energie coöperatie eCoBuren en met Vattenfall wil K3 graag zonne-energie op het water aan het gebied toevoegen, met een afgewogen inpassing voor wat betreft natuur en landschap.

Duurzame uitdaging

Duurzame energie is een grote maatschappelijke uitdaging, ook in de gemeente Buren. De gemeente staat voor de uitdaging om de komende jaren een ?ink aantal megawatt aan duurzame energie te realiseren. K3 ziet samen met eCoBuren en Vattenfall een goede mogelijkheid om een drijvend zonnepark op de Molenkampen te ontwikkelen. Daarbij worden zonne-energie én natuurontwikkeling gecombineerd.

Digitale bijeenkomst

De bijeenkomst is met name bedoeld voor omwonenden van De Molenkampen en de inwoners/ondernemers van Beusichem en Zoelmond. Ook overige geïnteresseerden uit de gemeente Buren zijn van harte welkom. De deelnemers worden tijdens de digitale bijeenkomst op 17 mei bijgepraat over de stappen die er tot nu toe zijn gezet en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. De deelnemers worden daarbij uitgenodigd om mee te denken over de mogelijkheden om in dit duurzame energieproject te participeren.

Wethouder Pieter Neven van de gemeente Buren gaat in op nut en noodzaak van duurzame energie in de gemeente Buren. Ook licht hij toe hoe het gemeentelijke traject er voor dit project uitziet. Vattenfall geeft uitleg over de techniek achter het drijvende zonnepanelenveld en adviesbureau Eelerwoude vertelt over de ecologische aspecten van zonne-energie op het water.

Deelnemen

Geïnteresseerden kunnen zich voor de webinar aanmelden via www.ecoburen.nl/molenkampen. Tijdens de bijeenkomst kunnen er via een chatfunctie vragen gesteld worden. Er worden zo veel als mogelijk vragen live in de uitzending behandeld. Contact Heeft u vooraf al vragen, dan kan contact worden opgenomen met Evert Obdeijn van eCoBuren via info@ecoburen.nl of Marloes Sprong-Ariëns van K3 via m.ariens@k3.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden