<p>Ook mensen met dementie willen blijven meedraaien in de samenleving</p>

Ook mensen met dementie willen blijven meedraaien in de samenleving

(Foto:)

Vele gezichten van dementie

“Dementie verandert je leven. Als dat jou treft, wil je nog steeds het beste maken van elke dag, maar geheugenproblemen zijn dan een struikelblok”, aldus Tine Reinders, bestuurslid van Alzheimer Nederland, afdeling Rivierenland. Om hier wereldwijd aandacht voor te vragen is het ieder jaar op 21 september Wereld Alzheimer Dag.

Regio - Het thema van dit jaar is “De vele gezichten van dementie”. “Bij mensen met dementie denkt menigeen alleen aan de laatste fase”, aldus Tine, “maar hier kunnen nog heel wat goede jaren aan voorafgaan. Wist je dat 70% van de mensen met dementie thuis woont? En dat 1 op de 5 mensen dementie krijgt? Zij maken deel uit van onze samenleving: de buurman, een net gepensioneerde collega, jouw moeder of misschien zelfs je partner. Treft het jou en werkt je geheugen niet meer zo goed, dan wil je er toch nog graag bij blijven horen”.

Actief betrekken

De Alzheimer Cafés en Trefpunten in Rivierenland, te weten in Culemborg, West Betuwe, Tiel en Maas en Waal, organiseren informatieve avonden met deskundigen over dementie. Hier kunnen mensen met dementie en hun naasten elkaar ontmoeten en ervaringen en belevenissen uitwisselen.

Daarnaast organiseren zij activiteiten rond Wereld Alzheimer Dag. “Graag betrekken wij de vele verenigingen, clubs en andere organisaties die Rivierenland rijk is, hierbij. Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat mensen met dementie toch mee kunnen blijven doen?”

Daarbij komen aspecten kijken als het regelen van vervoer naar een training of repetitie of het zorgen voor gezelschap bij het kijken van een wedstrijd. Verder kan een club bijvoorbeeld voorlichting geven aan de leden over dementie en hoe hiermee het beste om te gaan.

Dementievriendelijk

De gemeenten in Rivierenland willen mensen met dementie zo lang mogelijk actief deel laten nemen aan de samenleving. De belangenbehartigers van Alzheimer Rivierenland zijn hierover steeds in gesprek met gemeenten. Ook de diverse welzijnsorganisaties en de inloophuizen in de regio, zoals het Odensehuis, leveren hierin een belangrijke bijdrage.

Tine Reinders: “Graag roep ik maatschappelijke organisaties in Rivierenland op om na te denken over de activiteiten die zij (kunnen) bieden aan mensen met dementie. Natuurlijk zijn ook combinaties met deelnemende mantelzorgers mogelijk. Denk aan dementiekoren, speciale rondleidingen in musea voor mensen met dementie, sport- en fitnessactiviteiten, een kunstcollectief, wandeltochten en meer.

Heb jij een mooi initiatief of wil je eens met Tine Reinders praten over de organisatie van dementievriendelijke activiteiten op Wereld Alzheimer Dag of op een regelmatige basis dan kun je contact opnemen via tine.reinders@alzheimervrijwilligers.nl of 06-86895747

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden