WOZ-bezwaren in 2021

Buren - Eind februari kregen onze inwoners hun jaarlijkse WOZ-beschikking en belastingaanslag van 2021.

Informele bezwaren?

De gemeente nodigt inwoners uit om problemen met hun WOZ-waarde of aanslag tijdig te bespreken. Dit informele traject is bedoeld als investering. We gaan in gesprek met onze inwoners aan de voorkant om op die manier officiële bezwaren aan de achterkant te voorkomen. Inmiddels weten onze inwoners ons goed te vinden.

199 reacties over de WOZ-waarde hebben we daarom al in de eerste 6 weken afgehandeld. Voor de OZB en rioolheffing ligt het aantal informele bezwaren op 28. De hondenbelasting heeft in deze eerste 6 weken 90 meldingen opgeleverd.

Formele bezwaren?

Midden april hebben we de balans opgemaakt: we tellen 259 officiële bezwaarschriften. Dit zijn er 65 minder dan vorig jaar. 12 bezwaren zijn doorgezet naar het formele traject omdat de inwoner zich niet kon vinden in de geboden informele oplossing.

Van het totaal aantal bezwaren is bijna 2/3 ingediend door ‘no cure no pay’-bureaus.

Vorig jaar bedroeg dit aantal nog 1/3.

Wanneer krijgen onze inwoners antwoord?

We streven ernaar om de WOZ-bezwaren voor de zomervakantie af te handelen.

Vanwege corona zijn de inpandige opnames vervangen door uitgebreide vragenlijsten die we naar onze inwoners sturen. Daarop kunnen zij aangeven hoe het met het onderhoud en de kwaliteit van hun woning is gesteld. Waar nodig vragen we de inwoners om foto’s op te sturen om de situatie goed te kunnen beoordelen.

(Uit: Raadsjournaal gemeente Buren)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden