Proefproject zonnethermie in Lingemeer

Provincie Gelderland en RoyalHaskoning DHV onderzochten in een proefproject of woningen verwarmd kunnen worden met zonnethermie en een warmtenet. De gemeente Buren heeft daarvoor de woningen aan het Lingemeer als voorbeeld voorgesteld.

Buren - Met Lingemeer als voorbeeld bij het onderzoek is gekeken naar de haalbaarheid van het gebruik van deze duurzame warmtebron en naar de bijdrage ervan aan de gezamenlijke verwarming van een aantal huizen in deze woonwijk. Dit als verkenning in het kader van de ambitie voor een aardgasvrij Nederland in 2050.

Waarom deze proef?

Zonnethermie is nog redelijk nieuw in Nederland, maar het is mogelijk goed te gebruiken om duurzaam te verwarmen. In een landelijk gebied met kleinere kernen kan zonnethermie een mogelijke optie zijn, zeker als andere warmtebronnen, zoals restwarmte en aardwarmte, ontbreken. Er is alleen wel ruimte nodig voor een zonnethermieveld en de opslag van de warmte. Rondom de woonwijk Lingemeer ligt die ruimte. Daarnaast staan er veel dezelfde soort huizen, die gebouwd zijn in dezelfde periode, met een vergelijkbaar energielabel. Daarom is deze woonwijk gekozen als gebied voor een eerste verkenning, want dat maakt het doen van het onderzoek een stuk overzichtelijker. De gemeente Buren heeft de belangenvereniging en de signaleringsgroep van Lingemeer per e-mail op de hoogte gesteld van de proef.

Wat is zonnethermie?

Wanneer een warmtenet gebruik maakt van warmte uit zon noemen we dit zonnethermie. Daarvoor is een zonneveld nodig en een groot ‘opslagvat’. In dit onderzoek worden de woningen dus met een warmtenet verwarmd met als warmtebron de zon. De warmte die hierbij vrijkomt wordt dan door middel van een gesloten netwerk en een opslagsysteem aan de woningen geleverd.

Hier vindt u meer informatie over zonnethermie.

Het resultaat

De conclusie van het onderzoek is dat het gebruik van zonnethermie en een warmtenet technisch goed mogelijk is. Maar zonder middelen van buitenaf is de businesscase nog niet sluitend. Een ontwikkelingssubsidie of garantiestellingen zijn dan nodig. Een andere mogelijkheid is een ontwikkeling als collectief initiatief, omdat daarbij de stichtingskosten waarschijnlijk wat lager uitvallen dan bij een commercieel initiatief. Daarom is het advies om het realiseren van een zonnethermie-project eerst als pilot op te pakken. Ook kunnen dan verschillende mogelijke opstellingen nader onderzocht worden om een vergelijking met meer (conventionele) systemen te maken.

Lees het volledige onderzoeksrapport in de bijlage: ‘Quickscan RSW Gelderland Gemeente’.

Warmteplan Buren

De gemeente Buren werkt momenteel aan een warmteplan/-visie voor de warmtetransitie. Deze moet eind dit jaar door de raad vastgesteld worden. Het doel is om woningen in 2050 duurzaam te verwarmen zonder fossiele brandstof. Het onderzoek in Lingemeer geeft zicht op zonnethermie als mogelijkheid voor onze gemeente. Bij de verdere ontwikkeling en de uitvoering van het warmteplan gaan we met inwoners kijken welke mogelijkheden er per kern/wijk zijn. In de tweede helft van dit jaar zullen de eerste gesprekken met inwoners plaatsvinden in het kader van de ontwikkeling van het warmteplan. Dit onderzoek is dus géén concreet plan voor Lingemeer. Ook met de inwoners van Lingemeer gaan we eerst nog de diverse mogelijkheden na.

Meer informatie over de warmtetransitie: www.buren.nl/duurzaamverwarmen.

(Uit: Raadsjournaal gemeente Buren)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden