Logo zakengidstiel.nl


Karin Verkaar en Kees Smit zijn dringend op zoek naar betrokken vrijwilligers die een verschil willen maken en die vluchtelingen, die een nieuwe toekomst tegemoet gaan, op weg willen helpen.
Karin Verkaar en Kees Smit zijn dringend op zoek naar betrokken vrijwilligers die een verschil willen maken en die vluchtelingen, die een nieuwe toekomst tegemoet gaan, op weg willen helpen.

'Vluchtelingen zijn mensen met moed'

CULEMBORG - Kees Smit, die in 1984 in Culemborg is komen wonen, is een 'gewone' Nederlander. Wat dat precies inhoudt vraagt hij zichzelf steeds vaker af, sinds hij in 2016 begonnen is als begeleider voor Vluchtelingenwerk.

(Door Monique Groenewald) 

"Toen ik in 2016 met pensioen ging, wilde ik een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Op de site van Vluchtelingenwerk vond ik een vacature die me aansprak en ze wilden me zowaar hebben", lacht Smit. "Vanaf september 2016 help ik een uitgenodigd gezin op weg."

Karin Verkaar, leidinggevende bij Vluchtelingenwerk in Culemborg en West Maas en Waal: "Iedere gemeente krijgt jaarlijks de opdracht een aantal statushouders te huisvesten. Slechts een beperkt aantal gemeenten, waaronder Culemborg, neemt ook vluchtelingen op die uitgenodigd zijn door de Nederlandse overheid. Dit zijn mensen die na hun vlucht in een kamp in een zogeheten tussenland geleefd hebben en die perspectiefloos zijn in dat land en in hun land van herkomst. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, kiest uit wie voor een nieuwe kans in aanmerking komt. In de tweede helft van 2016 heeft Culemborg vijf gezinnen en een alleenstaande, die vanuit Syrië naar Libanon gevlucht waren, opgenomen. Met het plaatsen van eenenzeventig nieuwkomers heeft Culemborg vorig jaar aan de taakstelling voldaan."

Uitkeringen, toeslagen, verzekeringen
Smit vertelt: "Mensen die op uitnodiging komen hebben slechts een korte voorbereiding op Nederland gekregen en vragen een ander benadering dan mensen die al een tijdje in een AZC gezeten hebben. Als coach beginnen we met het kampeer klaar maken van een woning. Vervolgens helpen we mensen met het aanvragen van uitkeringen, toeslagen, verzekeringen etc. We maken ze wegwijs in Nederland en helpen hen zelfredzaam te worden. Hierbij krijgen we alle ruimte. Kantoorvrijwilligers en Karin Verkaar als professional, staan altijd klaar om te helpen. Ik zie enorme culturele verschillen en realiseer me dat er niet een 'de Nederlander' of een 'de vluchteling' is. Ik leer op een andere manier naar mezelf en naar het Nederlander zijn te kijken. Voor mij zijn vluchtelingen mensen met moed en de wil om iets van hun leven te maken. Het zijn gewone mensen met een bijzonder verhaal dat soms heftig is. Wat ik daarin te bieden heb, is een luisterend oor. Dat is misschien wel het belangrijkste. Indien nodig kan ik helpen zoeken naar professionele hulp. Mijn beloning is de vertrouwensband die gaandeweg ontstaat."

Bent u geïnteresseerd in andere mensen en culturen? Durft u zelfstandig op pad te gaan en wilt u van betekenis zijn? Karin Verkaar, tel. 06-30903772.

reageer als eerste
Meer berichten