Logo zakengidstiel.nl


Dominee Gerard Krol staat stil bij 500 jaar Reformatie.    (Foto: Cees Hoogteyling)
Dominee Gerard Krol staat stil bij 500 jaar Reformatie. (Foto: Cees Hoogteyling) (Foto: Cees Hoogteyling)

Stilstaan in Geldermalsen bij 500 jaar Reformatie

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat er een splitsing kwam in de geestelijke stroming, die gekend wordt als de Reformatie. Morgen avond, donderdag 5 oktober en donderdag 26 oktober, zal daar in de Centrumkerk van Geldermalsen bij worden stilgestaan. De avonden beginnen om 20.00 uur. Dominee Gerard Krol Hervormd predikant in Geldermalsen: "Het worden levendige avonden. Morgen zal ik een korte toelichting geven aangevuld met zang, muziek en samenzang. Gelukkig is de Reformatie nog steeds springlevend."

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen - We zijn in gesprek met dominee Gerard Krol. "U zegt dat de Reformatie nog springlevend is, hoe bedoelt u dat?" Gerard Krol zegt: "Ja, de Reformatie is nog springlevend! Elke zondag kunnen mensen komen 'proeven' wat dat betekent. Veel mensen die de kerk achter zich lieten, denken dat de kerk niet veranderd is. Hun, vaak negatieve, beeld houden ze vast. Terwijl er gelukkig op allerlei manieren dingen gebeuren. De kerk is en blijft een oefenplaats van gebed en putten uit de liefde van God. Die oefening zou je kunnen vergelijken met fitness. Daar train je lichamelijk, in de kerk geestelijk. Hopelijk weten mensen zich daar welkom, want dat zijn ze echt.''


Reformatie

Dominee Gerard Krol vervolgt: ''We weten hoe de Reformatie in de zestiende eeuw werd ingezet en hoe de splitsing ontstond binnen het Westerse Christendom. De wel protestantse reformatie genoemd, werd voor de meeste begrippen ingezet toen Maarten Luther op de deur van de Slotkerk te Wittenberg zijn 95 stellingen bevestigde. Stellingen waarin hij zijn ongenoegen richting het toenmalige Rooms Katholieke beleid kenbaar maakte. Naast Luther, waren het ook Zwingli in Zwitserland en Calvijn in Frankrijk, die tot doel hadden de Katholieke kerk van binnenuit te hervormen. Het is een hele geschiedenis. Daar willen we bij stilstaan."


Muzikale omlijsting

"We hebben voor morgenavond een gelegenheidskoor en medewerking van de muzikanten Piet en Lodewike van der Steen met Bram Trouwborst.''


Lezing

Op donderdag 26 oktober zal mevrouw Enny de Bruijn een lezing houden over de Reformatie in de Betuwe. Dat zal ongetwijfeld een boeiende avond worden, waar zeker ook het gebouw waar de lezing wordt gehouden aan de orde komen. We staan hier op de Markt en kijken naar de Centrumkerk. Die had vroeger de naam Suïtbertuskerk, er werden toen Rooms Katholieke diensten in gehouden."

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox