Extra parel bij kerkelijk monument


De kerk waar het allemaal om gaat. (Foto Alex Oldzheim)
De kerk waar het allemaal om gaat. (Foto Alex Oldzheim) (Foto: Job Verberne)

Extra parel bij kerkelijk monument

Bijna anderhalf jaar werkten een groep van 36 vrijwilligers aan de restauratie van de zondagsschuur in de tuin van de pastorie van de RK Petrus en Paulus kerkgemeenschap in Varik. In september kwam het monnikenwerk klaar. Eerder werd een nieuw parkeerterrein aangelegd en werd de kerk van binnen opgeknapt en fraai geschilderd. De opgeknapte schuur in combinatie met de monumentale kerk, de fraaie pastorietuin en het verstilde kerkhof vormen nu een prachtig geheel waar de geloofsgemeenschap maar ook heel Varik trots op kan zijn.

Door Bert Leenders

Varik - De zondagsschuur is volgens een hoogbejaarde inwoner van het dorp ooit gebouwd als geitenhok voor de pastoor. Later werd een deel gebruikt voor het onderrichten en bezig houden van jonge kinderen, terwijl hun ouders de zondagse mis bezochten. Een ander deel diende als opslagplaats voor de bewoners van de pastorie en gereedschap en hulpmiddelen voor de begraafplaats. De laatste jaren was de zondagsschuur zoals iedere Variker het gebouwtje noemt, in een troosteloze staat geraakt. Het deed afbreuk aan de uitstraling van het rijksmonument waartoe kerk, pastorie en de omliggende tuin behoren. Dat was een doorn in het oog van veel inwoners. De 81-jarige André van de Geijn besloot met enkele anderen om er iets aan te doen. Hij maakte een plan, de stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk zorgde voor het benodigde geld en met hulp van dorpsgenoten ging hij aan de slag. In totaal hebben 36 mensen meegeholpen om de verwaarloosde zondagsschuur op te knappen, uit te breiden en een monumentaal aanzien te geven. Voorzitter Frank Millenaar van de locatieraad van de katholieke parochiegemeenschap in Varik is erg blij met de restauratie van de schuur. 'We hebben nu een prachtige ontmoetingsruimte, waar we een goed gebruik van gaan maken. Het gezamenlijk staand een kopje koffie drinken na afloop van de kerkdienst op zondag gaan we hier doen. Dat is veel comfortabeler en gezelliger. We vormen hier een hechte gemeenschap. In tegenstelling tot veel andere plaatsen blijft het kerkbezoek hier goed op peil. We zien iedere zondag verschillene mensen die een hele reis maken om bij ons te kerken. Onze kerk is heel sfeervol, we hebben een prachtig koor en de onderlinge verhoudingen zijn prima. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst van deze kerk. Andre van de Geijn is trots op zijn werk en dankbaar voor de hulp en steun die hij kreeg. 'Heel Varik is trots op dit mooie religieuze complex. De stichting 'vrienden van de Petrus en Pauluskerk', die los staat van de kerk, ontvangt ook van niet-katholieken veel steun.'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden