Bewoners van Kapel Avezaath luisteren aandachtig naar de gespreksleider van de informatieavond. bezoekers gingen enigszins gerustgesteld naar huis. Er is nog een lange weg te gaan, voordat duidelijk is of het zonnepark er mag komen en of het er dan ook wel komt. (Foto: Jan Bouwhuis)
Bewoners van Kapel Avezaath luisteren aandachtig naar de gespreksleider van de informatieavond. bezoekers gingen enigszins gerustgesteld naar huis. Er is nog een lange weg te gaan, voordat duidelijk is of het zonnepark er mag komen en of het er dan ook wel komt. (Foto: Jan Bouwhuis) (Foto: Jan Bouwhuis)

Zonnepark aan de Linge niet welkom

Veel inwoners van Kapel Avezaath bezochten woensdag de sorteer- en opslaghal van Dirk van Beusichem aan de Kromme Steeg. Daar gaf Van Beusichem informatie over de plannen voor de aanleg van een groot zonnepark op zijn grond. Verderop heeft een collega-fruitteler hetzelfde plan. Veel inwoners van Kapel Avezaath en Wadenoijen zijn niet blij.

Kapel Avezaath - Voor de 150 bezoekers was het geen comfortabele avond. Bijna 2,5 uur moesten zij staande luisteren naar de inleiding van Van Beusichem en de aansluitende discussie. Er bestond veel onduidelijkheid over het plan en de lopende procedures. Daarom was er veel lof voor feit dat de fruitteler deze bijeenkomst organiseerde.

Van Beusichem legt uit: ''Ik zie geen toekomst meer voor mijn bedrijf. De nieuwe gebiedsvisie voor mijn grond spreekt van een kleinschalige agrarische bestemming. Dus op termijn moet ik hier weg. Een zonnepark voorziet in de behoefte aan duurzame energie. Het is milieuvriendelijk, want er zijn geen gewasbestrijdingsmiddelen meer nodig. Over de inpassing van het park wil ik overleggen met omwonenden en de gemeente. Veel is daarbij bespreekbaar. Ik denk aan een afscherming via een streekeigen bomen- of heesterhaag, ook een klompenpad langs de randen is mogelijk. Een zonnepark geeft nauwelijks schittering en het geluid is verwaarloosbaar. Bij een rondje langs de buren bleek er begrip voor mijn plannen.''

De gemeente is bereid constructief naar het plan te kijken. Verreweg de meeste bezoekers bleken echter weinig enthousiast. Eén van de bezoekers: ''Ik vraag me af hoe de gemeente hier achter kan staan, Tiel is straks geen Fruitstad aan de Waal meer, maar Zonnedakenstad aan de Linge.''

Ook veel andere bewoners bleken moeite te hebben met de aantasting van het natuurlijke Lingelandschap. Een inwoner sprak over 'het mooiste stukje buiten van de gemeente Tiel. Veel inwoners hadden ook vragen over de procedure. Het antwoord van de aanwezige gemeenteambtenaren stelde hen gerust. ''De gemeente heeft een tijdelijke voorziening afgegeven, die het voor de projectontwikkelaar mogelijk maakt om subsidie aan te vragen. Als die verleend wordt is het aan hem om de aanvraag voor de aanleg van het park al dan niet in te dienen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Voor dat beslismoment moet er nog veel onderzoek verricht worden en komt er uitvoerig overleg met de omwonenden. Uiteraard is er ook gelegenheid voor bezwaar en beroep. De gemeente zorgt dat binnenkort alle omwonenden de procedure en aanvullende info op schrift ontvangen.''

Meer berichten
Shopbox