Plannen Nevengeul en dijkverzwaring op radio 1

Het water staat momenteel erg hoog. In het in 2015 aangenomen Deltaprogramma om ons land tot 2100 tegen het wassende water te beschermen, is de Hoogwatergeul bij Varik en Heesselt een belangrijk en prestigieus project.

Heesselt - Het definitieve besluit of de geul, waardoor de twee dorpen op een eiland komen te liggen, wordt gerealiseerd neemt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat eind april. Op 21 december koos de gemeenteraad van Neerijnen unaniem voor een alternatief, nl dijkverzwaring met binnen- en buitendijkse maatregelen.

Jacqueline Maris die zelf in Heesselt woont, volgde afgelopen jaren het proces van inspraak en besluitvorming omtrent de Hoogwatergeul. In Reporter Radio kunt u haar reportages horen. Te gast in de studio zijn Hans Brouwer van Rijkswaterstaat die woordvoerder is namens alle deelnemende overheden en Hannie Visser-Kieboom (CDA) die deel uitmaakt van het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland.

Reporter Radio, zondagavond 14 januari, radio 1, 19.00 uur.

Meer berichten