Foto: Cees Hoogteyling

De Veerbaas: Balans gemaakt

"In het nieuwe jaar wordt door velen de balans opgemaakt. De kruitdampen zijn opgetrokken. Voor 68 miljoen euro de lucht ingeschoten, niet wetende wat er in Duitsland en België is gekocht. Het zou een recordbedrag kunnen zijn. Daarnaast zijn er de nodige vernielingen aangebracht. Schade aan de twee scholen in Meteren. Brandweerlieden en politie hebben weer voldoende werk gehad om erger te voorkomen. Ik las in De Gelderlander dat de leiding van de politie er wel klaar mee is.

De wens om het afsteken van vuurwerk te verbieden wordt steeds luider. We moeten ons toch niet voorstellen dat er tijdens de jaarwisseling geen politie meer zal zijn om de veiligheidsdiensten te beschermen. De prijs die we betalen voor dit jaarlijkse gebeuren krijgt een ongekende omvang. Letsels aan handen, ogen en gezicht. Zelfs doden. Niet alleen zij die het zware illegale vuurwerk kopen en afsteken zijn verantwoordelijk voor letsels en schade. Ook zij die het verkopen zijn net zo medeplichtig.

Op de zondag voor Kerst werd nog een record verbroken. Er was voorheen nog nooit zoveel gebruik gemaakt van de pinautomaten, op een koopzondag voor de Kerst als afgelopen jaar."

Koopzondag

"In slechts een handvol gemeenten, hebben christelijke partijen de macht in handen. Die blijven hun medemensen, hun wil opleggen. Over de gehele wereld gezien, hebben we nog al wat verschillende religies. Bijvoorbeeld islam, hindoeïsme, boeddhisme en het christendom. Wij hebben veel te maken met een christendom wat zeer verdeeld is. Bij de islam even zo. Ze geloven allemaal, ieder op een eigen manier. Afhankelijk in welke wieg en waar onder de zon geboren. Onderling veel verschil van mening en strijden tegen elkaar. Onderdrukking is niet altijd het beste middel om de schapen bijeen te houden. Ik geloof ook niet dat welke God men aanhangt, je de ander mag dwingen. Het is niet goed door macht te hebben, anderen je wil op te leggen. Anders zal een koopzondag voor Geldermalsen ook na de herindeling, verboden blijven. Koopkracht zal afvloeien naar omliggende gemeenten. We zijn er."

Reageren kan: deveerbaas@gmail.com

Meer berichten