Mark van Dooren, directeur Gelderlandfabrek: "Ik hoop dat de inwoners van Culemborg en de regio na ons project de spoorbrug anders beleven. De Gelderlandfabriek wil mensen in beweging krijgen, op een andere manier naar hun omgeving laten kijken, in dit geval de spoorbrug."
Mark van Dooren, directeur Gelderlandfabrek: "Ik hoop dat de inwoners van Culemborg en de regio na ons project de spoorbrug anders beleven. De Gelderlandfabriek wil mensen in beweging krijgen, op een andere manier naar hun omgeving laten kijken, in dit geval de spoorbrug." (Foto: Karel van Koppen)

Spotlights op 150 jaar Spoorbrug Culemborg

Van eind mei tot begin september zet de Gelderlandfabriek in het kader van Culemborg 700 de spotlights op 150 jaar Spoorbrug. "We gaan aan de slag met jeugd, we duiken in de geschiedenis, nemen de brug als inspiratie voor theater, muziek en andere kunstvormen. Het wordt een eigenwijs programma, maar dat mag je van de Gelderlandfabriek verwachten", vertelt directeur Mark van Dooren (38).

Door Karel van Koppen

Culemborg - De artistieke activiteiten in de Gelderlandfabriek zijn altijd verrassend. Ook het programma als bijdrage aan Culemborg 700 moest daaraan voldoen. De brug is een goed aanknopingspunt. "Onze locomotiefloods is destijds gebouwd voor de extra locomotieven die nodig waren om de treinen over de brug te trekken. Dat verbindt ons met de brug. Bovendien staat de brug in het logo van de gemeente en verbindt daarmee alle Culemborgers. Een brug verbindt en wij zoeken zelf 'verbinding': verbinding tussen mensen en verbinding tussen allerlei kunstvormen. 150 jaar Spoorbrug past dus goed bij ons."

Mark van Dooren heeft het idee uitgewerkt met Bram van Schaik, projectmedewerker van de Gelderlandfabriek en de Culemborgse musicus Jeroen van Veen. Daar is een gevarieerd programma uit komen rollen, een soort drieluik. Eind mei is er een wedstrijd bruggenbouwen voor middelbare scholieren, in september een multidisciplinair kunstproject en in de tussenliggende maanden een expositie. Ook de maquette en bouwtekeningen van de brug van 1868 zullen te zien zijn. Die zijn bewaard gebleven op de Technische Universiteit Delft (TUD). De Gelderlandfabriek heeft intensief contact met Prof. Wagemans, hoogleraar Civiele Techniek aan de TUD. Hij leidt de wedstrijd bruggenbouw. "De spoorbrug met zijn overspanning van 157 meter was destijds een technisch hoogstandje waar nieuwe materialen en constructies voor nodig waren. We dagen leerlingen uit een bijzondere brug te bouwen, voor mijn part van spaghetti."

Voor de tentoonstelling probeert de Gelderlandfabriek schilderijen, tekeningen en foto's in huis te krijgen van onder meer het Spoorwegmuseum, het Rijksmuseum en bruggenbouwer Mercon. "En wie nog iets bijzonders heeft, is van harte welkom." Veel Culemborgers hebben levendige herinneringen aan hun werk aan de brug. Die komen daar tijdens de tentoonstelling over vertellen.

Traditioneel is de Gelderlandfabriek actief betrokken bij het Open Monumentendag, het tweede weekend van september. In 2018 staan die activiteiten in het teken van 150 jaar spoorbrug. "Het wordt een multidisciplinair kunstproject. We hebben allerlei wilde ideeën, met als doel bruggen te slaan tussen allerlei kunstvormen."

Meer berichten