Stap terug in proces voor locatie Anders Wonen

Het college van Tiel heeft besloten een stap terug te doen in het proces om een locatie voor Anders Wonen in te richten aan de Reuchlinlaan. Aanleiding voor dit besluit zijn de zorgen en vragen die bewoners uiten én de belangen van de inwoners die tot de doelgroep van Anders Wonen behoren.

Tiel - Het college merkt dat er veel onduidelijkheden zijn over Anders Wonen en vindt het belangrijk om hierover verder in gesprek te gaan. Daarom gaat de gemeente Tiel een brede begeleidingsgroep oprichten om zo te komen tot de realisatie van een woonvorm Anders Wonen. Ook wordt samen met de begeleidingsgroep naar het afwegingskader gekeken. ''Daarnaast bespreken we hoe de communicatie en informatieverstrekking vorm gegeven wordt.'' De begeleidingsgroep bestaat uit inwoners, vertegenwoordigers van de doelgroep en andere partners in de stad.
Het streven is om voor 1 oktober op basis van dit proces en in samenspraak met de raad duidelijkheid te hebben over hoe Anders Wonen gerealiseerd gaat worden.

Meer berichten