Foto: Irma Tetteroo | VVD Buren

Lancering verkiezingsprogramma VVD Buren

Het verkiezingsprogramma van VVD uit Buren is bekend. In het programma komen de liberale beginselen van de VVD (vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid) weer duidelijk naar voren. Alles staat in het thema van: Gewoon. Doen.

Buren - In het programma komen diverse punten aan bod die de kandidaat-raadsleden voor de komende vier jaar aan willen gaan pakken. Waaronder de aanleg van een fietspad langs de N320 op de plekken waar deze nog niet aanwezig is. Ook het harder aanpakken van criminaliteit en de openstelling van winkels op zondag komen aan bod. ''Er zijn een heleboel zaken goed gegaan de afgelopen jaren, maar we moeten blijven werken aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente. Dat kunnen we echter niet alleen. Daar hebben we alle inwoners voor nodig. Ook diegenen die niet op de VVD stemmen kunnen ons scherp houden. Het programma is de basis, maar we zullen per thema specifieke plannen voorstellen. Wij nodigen alle inwoners van de gemeente Buren uit om op zaterdagmiddag 27 januari met ons in discussie te gaan over de uitwerking van ons programma. Op deze middag kun je ook nader kennis maken met de kandidaat-raadsleden en hun uw ideeën voor de komende periode laten weten.''

Het verkiezingsprogramma wordt gelanceerd op zaterdagmiddag 27 januari vanaf 16.00 bij: Grand Café De Blusser, Markt 29a, Beusichem.

Meer berichten