Foto: Cees Hoogteyling

De Veerbaas: Referendum aftapwet

"Op 21 maart gaan de inwoners van veel gemeenten naar de stembus om hun stem te geven aan de leden van hun gemeenteraad. Steeds meer mensen, die vroeger stemden op één van de landelijke partijen, denken daar tegenwoordig anders over. Zij keren die partijen de rug toe. Ze hebben geen vertrouwen meer in die gekleurde knot wol. Ze zijn teleurgesteld door zowel links als rechts. Den Haag heeft het contact met de kiezer verloren. Weinig Kamerleden weten het platteland te vinden en eigen stokpaardjes worden er in de kamer doorgedrukt. Dit tot ongenoegen van de kiezer. Die gaat helemaal niet meer stemmen of gaan een eigen politieke partij beginnen. Met mensen uit die samenleving. Dat zijn de lokale partijen geworden. Niet vreemd dat het juist die lokale partijen zijn, die steeds groeiende zijn.''

''De stem van het volk. Nu wordt de kiezer op 21 maart in de gelegenheid gesteld tevens zijn stem uit te brengen over de aftapwet of sleepwet. Een wet die inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheid moet geven gesprekken te kunnen afluisteren.''

''Daar zijn veel voorstanders van, maar we zouden Nederland niet zijn er ook tegen te zijn. Het is voor de lokale partijen te hopen, dat die politieke kopstukken nu ook maar in Den Haag blijven. Het referendum is toch een wassen neus. Dat hebben we bij een eerder referendum wel gezien."

Mag het iets meer zijn?

"Mag het iets meer zijn? Die vraag wordt veelal bij de slager gesteld. Dan gaat het om bijvoorbeeld vleeswaren die u bestelt. De raad van Tiel zal die vraag voorgelegd krijgen van het college. Al jaren wordt daar gesproken over de verandering van de Waalkade. Mogelijk zijn ze daar nu eindelijk wel uit. De provincie betaalt, dus wij allemaal, daar aan mee. Tiel natuurlijk zelf ook. Wat schulden meer of minder is niet zo erg. De gemeenschap zal straks het gelach wel betalen. Het college vraagt de raad om ruim één miljoen euro extra uit te trekken. Zonder verdere tegenvallers komt de Waalkade op ruim vijf miljoen euro. Wij zijn er."

Reageren kan: deveerbaas@gmail.com

Meer berichten