Rivierenlandse vertegenwoordigers: Fruitdelta , Waterschap, VNO-NCW Midden, Greenport Gld, regiogemeenten, Samenwerkende Woningcorporaties , Gebiedscoöperatie,  prov. Gelderland en Greenport Gld. bekrachtigen de samenwerking met een druk op de knop
Rivierenlandse vertegenwoordigers: Fruitdelta , Waterschap, VNO-NCW Midden, Greenport Gld, regiogemeenten, Samenwerkende Woningcorporaties , Gebiedscoöperatie, prov. Gelderland en Greenport Gld. bekrachtigen de samenwerking met een druk op de knop (Foto: Regio Rivierenland)

FruitDelta op volle kracht naar energieneutraal 2050

Regio FruitDelta Rivierenland, het samenwerkingsverband van overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers in Rivierenland, gaf op woensdagavond 7 februari het startschot voor een Regionale Energiestrategie voor de regio Rivierenland.

Tiel - Hiermee gaan verschillende organisaties in de regio met elkaar aan de slag om in 2050 energieneutraal te zijn.

In april 2016 tekende Nederland het klimaatakkoord in Parijs. Daarmee deed ons land de belofte om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat lijkt ver weg, maar vraagt nu al om keuzes. Niet alleen op landelijk niveau, ook regionaal en lokaal moeten we vaart maken en op volle kracht vooruit. Rivierenland is één van de regio’s die een Regionale Energiestrategie opstelt. ''Hierin brengen wij de kansen voor onze regio in beeld om in 2050 onze eigen energiebehoefte duurzaam op te wekken.''


Meer informatie

Alles over dit onderwerp vindt u op www.fruitdelta.nl/regionale-energiestrategie

Meer berichten