Mevrouw Wanda de Vos toont de slechte berm aan de Veldweg, vaak veroorzaakt door zwaar landbouwverkeer. Voor de gemeente is de Veldweg nog niet aan de beurt.   (foto's: Cees Hoogteyling)
Mevrouw Wanda de Vos toont de slechte berm aan de Veldweg, vaak veroorzaakt door zwaar landbouwverkeer. Voor de gemeente is de Veldweg nog niet aan de beurt. (foto's: Cees Hoogteyling) (Foto: Cees Hoogteyling)

Levensgevaarlijke weg wacht op onderhoud

Deze week deed De Hoge Raad uitspraak tegen de gemeente Stichtse Vecht. Gemeenten kunnen vervolgt worden voor het nalaten van onderhoud wegen. Op haar website waarschuwt de gemeente Buren voor de slechte bermen. Inwoners vinden dat de gemeente daarmee het probleem te gemakkelijk naast zich neerlegt. Zij vinden dat de gemeente haar verantwoording dient te nemen.

Door Cees Hoogteyling

Buren - Inwoners van Buren die in het buitengebied wonen hebben een duidelijke mening over het onderhoud. Over de manier waarop de gemeente Buren onderhoud pleegt aan de bermen in het buitengebied zijn weinig of geen lovende woorden te horen. Zij vinden dat de gemeente haar verantwoording dient te nemen. Een bewoner aan de Veldweg, die liever niet met naam in de krant wil, wijst ons op de bermen langs de Blatumsedijk en hoek Akkerstraat. De gemeente heeft hier en daar wat puin laten gooien. Weggegooid geld vindt de beste man. Hoe de AVRI de knotwilgen aan het knotten is, duurt lang en dwingt auto's door de bermen te rijden. Voor hem zou dat efficiënter en sneller kunnen. Wij kunnen het eigenlijk alleen maar beamen, omdat we het zelf hebben gezien en ondervonden. Verder zegt hij: "Over deze weg zullen we het maar niet hebben. Voor de schoolkinderen, die hier dagelijks gebruik van maken, is het levensgevaarlijk." Een andere aanwonende van de Veldweg is mevrouw Wanda de Vos. "De gemeente Buren is kennelijk druk bezig met andere zaken, waar meer aan te verdienen is. De Veldweg moet op zijn beurt wachten, is het antwoord van de gemeente, als je met een klacht komt."

Terwijl we met haar langs de Veldweg lopen, vertelt ze over de gevaren die er zijn ontstaan voor de vele schoolkinderen die van de weg gebruik maken. Dat de wegen in het buitengebied niet zijn berekend voor het zware verkeer wat gebruik maakt van de weg. Ook is ze de mening toegedaan dat de weggebruikers in mentaliteit zijn veranderd. Vooral het weekend en in de vakantieperiode maken veel wandelaars, fietsers, ruiters en menners gebruik van de Veldweg. Het is dan als er een auto moet passeren, vaak lastig om gebruikt te maken van de slechte bermen.

Gemeente verantwoordelijk

Mevrouw De Vos vertelt, dat er bij de bewoners veel onbegrip is. Zo moeten de sloten voor 1 november geschoond zijn. De rommel wordt op de kanten getrokken. Dan laat de gemeente in februari een klepelmachine komen. Die hakt alles fijn en de gemeente is van de rommel af. De Rijkswijkseveldweg is wel verbeterd. Bredere verharde stroken als berm. Wel een verbetering vinden de bewoners, maar wel een racebaan geworden, voor de sluipers.

Theo van Wees, aanwonende: "De weg is verbeterd. De bermen zijn goed. We hebben wel het voordeel dat ongeveer iedere twee weken de weg wordt geveegd. Waarvoor dat nodig is weet ik niet."

Meer berichten
Shopbox