Bewonersraad stuurt enquête naar politieke partijen

TIEL/BUREN - De bewonersraad Tiel/Buren is een onafhankelijke stichting die de belangen behartigt van huurders in de genoemde gemeenten. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande heeft de raad aan de politieke partijen in Tiel en Buren een enquête verstuurd.

In de enquête worden onder andere de volgende vragen gesteld: Welke onderwerpen met betrekking tot de sociale huursector heeft u in uw verkiezingsprogramma benoemd? Of: Wat is uw mening over het huidige regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' met betrekking tot het hoofdstuk wonen, en wat kan volgens u de rol van uw gemeente hier in zijn naar onze bewoners?

Reacties

Op twee na heeft de raad van al de politieke partijen in de gemeente Tiel een reactie gehad. Deze reacties kunt u vergelijken op de website van de raad. "Van de politieke partijen in de gemeente Buren hebben wij helaas maar twee reacties gehad. Deze zullen wij uiteraard ook op onze website plaatsen", aldus de organisatie. "Op deze manier willen wij het voor de huurders die wij vertegenwoordigen overzichtelijk maken wat de standpunten zijn van de verschillende politieke partijen in hun gemeente. Een overzicht van de binnengekomen gegevens vindt op onze website: http://www.bewonersraadtiel-buren.nl/Home/.

Meer berichten
Shopbox