Foto: Neeltje van Tries

'We pakken door en maken ons werk af'

Jolijn Zwart-van Kessel, Hans van Vierssen en Sietske Klein-de Jong van de VVD Buren aan het woord.

Buren - Jolijn is 5,5 jaar politiek actief en zit vier jaar in de gemeenteraad, Hans twee en Sietske was de afgelopen vier jaar VVD-wethouder van de gemeente Buren. Jolijn Zwart heeft menig debat gevoerd en weet waar ze als VVD-er voor staat. Toen raadslid Jan-Willem Schipper vertrok uit de politiek, was Hans zijn opvolger. Hij is al langer politiek actief en heeft zich menig dossier eigen gemaakt.

Sietske Klein is naast wethouder van de gemeente Buren ook lijsttrekker van de VVD. Als wethouder is ze verantwoordelijk voor de portefeuilles Inkomen en Participatie, Vergunning en Handhaving, Werkzaak, Onderwijshuisvesting, Accommodatiebeleid, P&O, Economische ontwikkelingen, Toerisme en Recreatie, Openbaar vervoer, Volkshuisvesting en Gemeentelijke eigendommen, waaronder verkoop Doejenburg. Daarnaast zit ze in het bestuur van Werkzaak Rivierenland, het Recreatieschap Nederrijn Lek en Waal en de Omgevingsdienst Rivierenland.

Sietske: ,,Ik wil mijn werk afmaken. En ik hoop dat we weer de grootste partij worden, om het voortouw in de formatie te kunnen nemen. Er komt veel op ons af. De clustering van dorpshuizen, woningbouw, verkoop van Doejenburg dat nu eindelijk eens van de grond komt. Ik vind mijn huidige portefeuille prima, maar de verdeling is onderdeel van de onderhandelingen . Belangrijk voor mij is dat we elkaar ook in het nieuwe college volledig kunnen vertrouwen, een team zijn. ''

Hans: ,,Ik sprong op een rijdende trein. Ondanks het feit dat ik goed ingevoerd was, bleken een aantal processen nieuw te zijn. Maar dat heeft nu als voordeel dat ik realistisch weet wat ik wil. Onder andere meer veilige fietsvoorzieningen. Een goed voorbeeld hiervan is in Maurik. De nieuw te bouwen sporthal kent geen goede fietsvoorziening naar de N320. Gebruikers moeten regelmatig over een weg waar ook zwaar vrachtverkeer rijdt. Dat kan veel beter. En daar zijn er langs de N320 wel meer van, vaak op plaatsen waar onze jeugd naar school fietst. Daarnaast wil ik een discussie over de lokale democratie. We zijn doorgeslagen als het om centraliseren gaat. De regio heeft teveel macht. Als we het als Buren ergens niet mee eens zijn, worden we toch gedwongen om mee te werken. Een goed voorbeeld is de aanleg van ondergrondse vuilcontainers door de Avri. Als Buren waren we tegen, maar moesten toch meedoen. De oplossing is samenwerking binnen de regionale VVD en de verantwoordelijk wethouder met een duidelijke boodschap op pad sturen. Een andere bestuursinrichting zou nog mooier zijn, maar dan wordt het wel erg technisch.''

Jolijn: ,,Ik heb me ingezet voor het sociaal domein, onderwijs en ben actief in het landelijk VVD netwerk Landbouw, Natuur & Voedsel. Als ik terug kijk hebben we lokaal het nodige bereikt. Neem het Lokaal Educatief Overleg over onderwijs en accommodatiebeleid, daar heeft het college op mijn aandringen de regierol weer genomen. Niet dorpshuis voor dorpshuis en wie het eerst komt die het eerst maalt, maar samen met inwoners kijken wat nodig is. Ik zie bijvoorbeeld veel kansen in het combineren van functies, in dorpshuizen en op scholen.
Waar ik me de komende tijd weer hard voor wil maken is dat inwoners moeten voelen dat de gemeente er is door en voor hen! Bij elke ambtenaar en raadslid die hij of zij benadert. Ik zet ik al jaren in op betere communicatie over en weer van politiek met ondernemers en inwoners. Ik vind dat onze gemeente niet alleen nee moet verkopen als een gevraagde vergunning niet kan, maar meedenken hoe het wel moet. Ik constateer dat er nog steeds mensen vastlopen in onze administratieve molens. Dat moet beter. Een ander belangrijk thema vind ik de economische kansen die onze agrarische regio gecombineerd met toerisme biedt. Daar moeten we werk van maken.

Verder geven ze alle drie aan dat ze zich er op te verheugen om samen met de nieuwe kandidaten de handen uit de mouwen te steken en de schouders er onder te zetten. We hebben straks een nieuwe en dynamische samenstelling van mensen die elkaar goed kunnen versterken en klaar staan voor onze mooie gemeente Buren.

Meer informatie over onze plannen: https://buren.vvd.nl/standpunten

Meer berichten
Shopbox