Overtredingen Tielse horeca

Tiel - Verschillende eetgelegenheden en cafés zijn bezocht voor de jaarlijkse controle. De gemeente doet de controles samen met de politie, AVRI, Omgevingsdienst Rivierenland, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), Inspectie SZW en Liander.

Er is een aantal kleine overtredingen geconstateerd. Enkele horecabedrijven hadden de administratie niet helemaal op orde. Ook zijn er bedrijven die de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag overtreden. En er vindt nader onderzoek plaats naar een mogelijk geval van uitkeringsfraude. In één horecabedrijf was geen leidinggevende aanwezig. Deze ondernemer krijgt van de burgemeester een formele waarschuwing. Bij twee bedrijven moeten de vetafscheider en vetvangput geleegd en gereinigd worden. Zij krijgen een hercontrole.

Meer berichten
Shopbox