Verspuij vindt goede culturele voorzieningen belangrijk. Hij is er trots op dat hij als wethouder cultuur en later als bouwwethouder heeft kunnen bij dragen aan de komst van dit beeldbepalende gebouw. foto Jan Bouwhuis
Verspuij vindt goede culturele voorzieningen belangrijk. Hij is er trots op dat hij als wethouder cultuur en later als bouwwethouder heeft kunnen bij dragen aan de komst van dit beeldbepalende gebouw. foto Jan Bouwhuis (Foto: Jan Bouwhuis)

Na droombaan tijd voor volgende stap

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent een nieuwe coalitie en een nieuw college. De huidige wethouders Ben Brink (PvdA) en Marcel Melissen (VVD) zien, we afhankelijk van welke partijen een nieuwe coalitie gaan vormen, wellicht terug. De wethouders Laurens Verspui (D66) en Henk Driessen (CDA) kiezen voor een volgende stap in hun loopbaan. In dit artikel kijken we met Verspuij terug op 12 jaar wethouderschap.

Tiel - Laurens Verspuij is in Tiel geboren en getogen. Op de middelbare school wist hij al precies wat hij wilde worden: leraar economie. Dat is hem gelukt. Na zijn HBO-opleiding kon hij in Tiel direct aan de slag bij het RSG Lingecollege.


D66

Het programma en de sfeer binnen D66 trokken hem aan en dat werd en bleef zijn partij. In 2002 stond hij als tweede op de lijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tiel. Een mooie plaats, maar niet hoog genoeg. D66 haalde toen slechts één zetel. In 2005 kwam hij alsnog in de raad. Een jaar later, bij de volgende verkiezingen behaalde D66 opnieuw één zetel. Niettemin werd de partij uitgenodigd om toe te treden tot de coalitie en een parttime wethouder te leveren. Dat werd de toen 26-jarige Verspuij, die tijdens zijn korte raadsperiode indruk had gemaakt. Hij was toen de op één na jongste wethouder van Nederland. De wethouder: "Een periode heb ik het wethouderschap gecombineerd met het lesgeven. Daarna werd ik full-time wethouder. In totaal draai ik nu 13 jaar mee aan het gemeentelijke bestuurswiel."

"Nu is het tijd voor een volgende stap in mijn loopbaan. Zeker op mijn leeftijd moet je niet te lang op dezelfde stoel blijven zitten. Ik kijk met veel plezier terug op mijn bestuurlijk werk in Tiel. Voor mij was het wethouderschap een droombaan. Ik kon er veel in kwijt, het is erg afwisselend en het geeft veel voldoening. Je kunt veel doen voor de stad en de inwoners."

"Dat betekent niet dat het gemakkelijk was. In 2008 kwam de kredietcrises. Tegelijkertijd stonden er verschillende plannen in de steigers om de stad aantrekkelijker te maken. Daar was in de planvorming al veel in geïnvesteerd en die wilden we wel laten doorgaan. Ik noem de komst van het filmtheater in de Agnietenhof, de verbouwing van de Agnietenhof, het nieuwe regionale archief, verschillende woningbouwprojecten, het Waalfront en natuurlijk het nieuwe cultuurcentrum Zinder met de parkeergarage. Dat is allemaal gelukt, maar er moest wel fors bezuinigd worden. Dat is gelukt zonder dat het voorzieningenniveau drastisch verlaagd hoefde te worden. We hebben vooral bespaard op het ambtelijk apparaat en door slimmer te organiseren en te werken."

Menige Tielenaar maakt zich wat zorgen om de gemeentelijke portemonnee. Verspuij: "Die zorg deel ik niet. Ondanks alle investeringen hebben we een overschot op de meerjarenbegroting. We hebben veel geld geleend, maar de lasten daarvan zijn wel opgenomen in de begroting. De parkeergarage verdient zichzelf deels met parkeergelden terug."

Meer berichten
Shopbox