PvdB verder met PvdA en VVD

De partij van de Burgers gaat samen met de PvdA en de VVD in gesprek om een coalitie te vormen. De inzet van de twee 'formateurs' van de Partij van de Burgers, Carla Kreuk - Wildeman en Frank Groen is om naast een coalitieakkoord ook een niet politieke raadsagenda te maken die door alle partijen gedeeld wordt.

Tiel - De PvdB had een ruime keuze. Alleen het CDA stond in eerste instantie niet te trappelen om tot het college toe te treden. "Wij hebben een zetel verloren en daarom past ons bescheidenheid", stelde Yvonne Son-Stolk. De PvdA was met twee zetels een nog grotere verliezer maar dat mocht deelname aan het college niet verhinderen. Ben Brink, die in de vorige raadsperiode negen maanden wethouder was, heeft in die korte periode veel sympathie opgebouwd en ziet men graag als wethouder terugkomen. Zeker is dat, wanneer de formatie lukt, ook Marcel Melissen (VVD) weer een wethouderszetel gaat innemen. Van de PvdB is bekend dat Carla Kreuk een plaats in het college ambieert. Dan resteert nog een vacature, want volgens meerdere partijen is er opnieuw behoefte aan opnieuw vier wethouders.

Samen hebben de drie partijen (PvdB 8, VVD 5 en PvdA 3) 16 van de 27 zetels, dus een ruime meerderheid in de raad.

Wat vooraf ging

Aan de raadsvergadering van woensdag 12 april was een consultatieronde met alle partijen voorafgegaan. De PvdB voerde daarbij afzonderlijke gesprekken met steeds twee vertegenwoordigers van alle partijen. In die openbare gesprekken is de partijen onder meer gevraagd om de voor hen zes belangrijkste dossiers of speerpunten voor de nieuwe raadsperiode te benoemen. Conclusies trekken uit de genoemde prioriteiten is lastig. De spreiding is erg groot en er zijn slechts enkele items waar vier partijen voor warm lopen.

Raadsagenda

Alle partijen onderstrepen wel het belang van de inwonersbetrokkenheid bij de coalitie en /of de lokale politiek. Verschillende partijen blijken voorstander van een raadsagenda. Die zou moeten bestaan uit niet politieke punten, die de komende periode gerealiseerd moeten worden. Die agenda moet natuurlijk wel sporen met het coalitieakkoord.

Inwonersbetrokkenheid

Tijdens de vergadering bleek dat het realiseren van meer inwonersbetrokkenheid een lastige onderwerp is. Partijen bleken verdeeld over hoe die er zou moeten uitzien. Eens was men het over het uitgangspunt: "De gemeente is er voor de inwoners."

Vervolg

Woensdag 18 april vergadert de gemeenteraad voor het eerst voltallig met een inhoudelijke agenda. Dan wordt verder gesproken over de manier waarop inwoners meer en beter betrokken kunnen worden bij het gemeentelijke beleid en de raadsagenda. Het duurt nog even voor het nieuwe college echt aan de slag kan. In de selectieprocedure is een uitvoerige screening opgenomen en die kost tijd

Meer berichten