Buren: Kloof politiek en burger dichten

Na vijf weken onderhandelen is er tussen Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA een coalitieakkoord tot stand gekomen. De slogan is samen, proactief en kerngericht. De nieuwe coalitie geeft aan een andere koers te willen gaan varen. In de nieuwe bestuursstijl worden de burgers eerder en vaker bij het beleid betrokken.

Door Cees Hoogteyling

Buren - De onderhandelaars waren het wel met elkaar eens dat er wel degelijk iets aan de bestuursvorm moet worden veranderd. De uitslag van de verkiezing gaf dat al aan. De kloof tussen politiek en inwoners is groot. Als het aan de huidige wethouders kandidaten is gelegen, gaat daar verandering in komen. In het akkoord wat nu is samen gesteld is duidelijk de invloed van Gemeentebelangen Buren (GB), te lezen. Het is een hele koerswijziging niet alleen voor raad en college, maar ook het ambtenarenkorps zal daar zeker aan moeten wennen. Als nieuwe wethouders zullen worden voorgedragen Gerdjan Keller (GB), Sietske Klein (VVD) en Daan Russchen (PvdA). Formateur Sander van Alfen zegt dat het geen gemakkelijk taak is die de politiek zich zelf oplegt. Daarover zegt hij verder: "De inwoners moeten niet achteraf met genomen beslissingen worden geconfronteerd, maar vooraf er met elkaar over spreken. Bepalen wat er haalbaar is en wat niet. Daarbij de problemen kerngericht behandelen. Geen eenheidsworst meer voorschotelen."

Dat is een duidelijke koerswijziging, zeker voor de VVD, die een meer cluster gerichte werkwijze voor staat. De formateur geeft aan dat in het akkoord voldoende ruimte is voor de andere partijen om over de problemen hun mening te geven. In het akkoord is tevens rekening gehouden met wens van die partijen. Het accommodatiebeleid zal een duidelijke koerswijziging ondergaan. Zo was bij de onderhandelingen het dorpshuis in Maurik, 't Klokhuis, een behoorlijke kluif. Van Alfen zegt daarover: "We hebben de sloop een jaar uitgesteld. In overleg met alle betrokkenen gaan we zien wat de beste oplossing zal zijn. Als nieuwe samenstelling hebben we het vertrouwen dat we daar uit gaan komen." Het Klokhuis kan tevens al test en houdbaarheid van het nieuwe college worden. Sietske Klein: "We hopen met de nieuwe aanpak de burger meer bij de processen te betrekken en daardoor minder procedures hebben. Dat spaart niet alleen tijd maar ook kosten." De nieuwe wethouder Daan Russchen (PvdA) zegt: " Het wordt best spannend. We moeten zaken loslaten. Voor de burger betekent het meedenken en mede verantwoording dragen."

Natuurlijk moeten de plannen wel passen in het financiële plaatje. Het nieuwe beleid is wel doorgerekend, want veel extra gelden zijn er niet in Buren. De coalitie heeft daar wel vertrouwen in, net als in de samenwerking. Voor de onderhandelaren is het vertrouwen in elkaar de afgelopen weken wel gegroeid. We wachten de resultaten af. De voornemens bij de start zijn goed.

Meer berichten