Noodklok sociale woningbouw Rivierengebied

De Samenwerkende Woningcorporaties Rivierengebied luiden de noodklok nu de afspraken voor sociale woningbouw nog verder onder druk komen te staan. Dit komt door de belastingplannen van de regering die een negatief effect gaan hebben. Het geld dat aan extra belasting wordt betaald, kan niet meer worden geïnvesteerd in sociale woningbouw.

Tiel - Naast een forse verhoging van de vennootschapsbelasting worden de corporaties extra aangeslagen door een Europese richtlijn, de zogeheten Anti Tax Avoidance Directive. ''Deze wet is bedoeld om belastingontwijking tegen te gaan, maar pakt voor corporaties, onbedoeld, negatief uit.'' Organisaties die meer lenen dan winst maken gaan extra belasting betalen. Voor de SWR betekent dit dat er circa 17 miljoen euro minder geïnvesteerd kan worden in sociale woningbouw of verduurzaming de komende 9 jaar.
''Nieuwbouw en verduurzaming komen in de knel in Rivierenland. Woningzoekenden blijven langer op de wachtlijst en huurders moeten wachten tot hun huis energiezuiniger wordt gemaakt.''

Meer berichten