Foto:

De Veerbaas vertelt: Kortingen

"Anko Haan uit Geldermalsen liet mij een artikel lezen uit de Leeuwarder Courant. Het ging over de herindeling van Zuidwest- Friesland. Wethouder van die gemeente Maarten Offinga schreef over die herindeling en vertelde dat hij wel bezorgd is over de financiële gevolgen. Offinga zegt dat de opschalingskorting die door het rijk is ingesteld als gemeenten fuseren, alleen financieel voordeel voor het rijk betekent. Samengaan leidt tot lagere apparaatskosten. Een gemeente zoals straks West Betuwe heeft nog niet het aantal inwoners zoals het rijk zich dat voorstelt. Daar denkt men aan 100.000 inwoners. Als dat werkelijkheid wordt, zal snel een nieuwe herindeling volgen. Tiel, Culemborg en een deel van Buren zullen dan wel bij West Betuwe worden gevoegd. Zij die er voor geleerd hebben, stellen dat het de doelmatigheid ten goede zal komen en de rijksbijdrage aan het gemeentefonds wordt daarom verlaagd. Die korting is in 2015 ingegaan en landelijk gezien zal dat het rijk in de komende jaren ruim 400 miljoen euro opleveren. Inwoners van de nieuwe gemeente West Betuwe kunnen zich afvragen of het allemaal wel zo rooskleurig is als het wordt verkocht. Weten raadsleden wel wat de bezuiniging voor de gemeente zal worden. De bezuiniging van het aantal wethouders zal niet opwegen tegen de extra kosten die men zal moeten maken om dorpen en stadjes leefbaar te houden. Daarnaast willen de huidige raadsleden dat de nieuwe gemeente zelf meer taken gaat doen. Taken die nu veelal zijn uitbesteed of gemeenschappelijk worden verricht. Dat zal betekenen dat er weer meer kennis in huis moet worden gehaald."

Belastingen

"Er worden nauwelijks nog sigaren gerookt, anders zouden we op de achterkant van het doosje snel de berekening kunnen maken. Dan komen we tot de conclusie dat op betrekkelijk korte termijn de belastingen omhoog moeten om de huishouding op gepaste wijze te laten verlopen. De inwoners zullen ongetwijfeld die rekening moeten betalen. Dus afschaffen van de hondenbelasting, daar zou ik als nieuwe raad op 1 januari nog maar even mee wachten. We zijn er." Reageren kan: deveerbaas@gmail.com

Meer berichten