Arie en Annie van Kekem zijn blij dat hun Betuwse boerderij niet in de vaargeul zal verdwijnen. De protestborden gaan naar de Avri. (Foto's en tekst : Cees Hoogteyling)
Arie en Annie van Kekem zijn blij dat hun Betuwse boerderij niet in de vaargeul zal verdwijnen. De protestborden gaan naar de Avri. (Foto's en tekst : Cees Hoogteyling) (Foto: )

Inwoners zijn blij: 'Minister bedankt'

Actiegroep Waalzinnig heeft jaren gestreden tegen het plan om bij Varik en Heesselt een nevengeul te realiseren. Bij hoog water zou dan het water uit de Waal via de geul, die achter de dorpen langs zou worden aangelegd, sneller zijn weg vinden. Inwoners hadden het gevoel daardoor in een badkuip te wonen en bij hoogwater zou het gebied verre van veilig zijn.

Door Cees Hoogteyling

Varik - Het plan kreeg bij de bevolking geen draagvlak. Er werd met succes actiegevoerd. De gemoederen liepen soms hoog op. De bevolking verenigde zich in de actiegroep Waalzinnig. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kwam op bezoek en besloot af te zien van de nevelgeul. Haar voorstel is om de dijken te versterken en waar dat kan afgravingen in de uiterwaarden. Dit allemaal om het water in de rivier meer ruimte te geven. Duidelijk is dat de Tweede Kamer dit plan ondersteund. Goed bericht voor de inwoners van Varik-Heesselt. Zeker voor Arie van Kekem en zijn vrouw Annie. Hun Betuwse boerderijtje uit 1895 zou voor de nevengeul moeten verdwijnen. Van Kekem, secretaris van Waalzinnig: "Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat de geul niet te rechtvaardigen was omdat er tal van andere maatregelen zijn. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. We danken de minister dat ze zelf hier is wezen kijken. De democratie heeft gewonnen." Terwijl de protestborden van 'Hier geen geul' worden opgeruimd zegt hij erover te denken een doek te laten maken met de tekst 'Minister bedankt'. Hij is blij dat de protesten zijn ondersteund met steekhoudende argumenten.

Dijkversterking

Om de inwoners en belangstellenden te informeren is het Atelier Varik in Varik door het Waterschap Rivierenland in samenwerking met de gemeente Tiel en Neerijnen ingericht als informatiecentrum over de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg. Morgen kan men daar nog terecht. Henk Havinga, projectleider Waterschap Rivierenland: "We hadden dit alternatief al klaar en willen de bevolking inlichten wat de plannen nu zijn. We hopen een aantal zaken te bundelen." Bezoekers kunnen vragen stellen. Wim van Driel uit Varik is blij met de nieuwe plannen. Natuurbeschermend werken, betekent op de ene plaats binnendijks werken en waar het toelaat buitendijks. Met de dijkversterking krijgt het gebied een meerwaarde. Natuur verbeteren, wandel- en fietspaden aanbrengen en dorpsboulevards. Het zal een gastvrije Waaldijk worden. Aad van Dijk namens Wandelnet Gelderland: "Ik heb het vertrouwen dat het Maarten van Rossumpad zal blijven. Wandelen langs de rivier is een belevenis."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden