Steun bij dementie

Tiel - Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe. Ook wonen mensen met dementie langer in hun eigen huis. Met het oog op die toekomst is de opzet van de Dementieketen Rivierenland aangepast, met nog meer aandacht voor afgestemde zorg en ondersteuning aan mensen met dementie én hun netwerk.

De samenwerkende organisaties Dementieconsulenten Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, SZR, Santé Partners, Zorggroep Gelders Rivierenland en Ziekenhuis Rivierenland hebben als doel het versterken van het netwerk van de mens met dementie en zijn omgeving.

De circa 35 zorgverleners die bij het eerste startsymposium op 28 juni in Tiel aanwezig waren, zijn positief over de vernieuwde ketenzorg.
Om de keten verder uit te diepen, wordt een leerprogramma ontwikkeld, met als doel de kennis te vergroten en handvatten te creëren, waar zowel de cliënt en zijn omgeving als de zorgmedewerker baat bij heeft.

Meer berichten