Arie van de Koppel kan over de geschiedenis en volkscultuur van de Gelderse boerenwagens  smakelijk vertellen. (Tekst en foto's:  Cees Hoogteyling)
Arie van de Koppel kan over de geschiedenis en volkscultuur van de Gelderse boerenwagens smakelijk vertellen. (Tekst en foto's: Cees Hoogteyling) (Foto: )

Volkskunst en historische boerenwagens in veilige haven

De Stichting Boerenwagen bestaat niet meer. Na enige jaren onderdak te hebben gehad in het Heemkundig museum in Ommeren, heeft het bestuur besloten de Stichting Boerenwagen geheel op te heffen en definitief deel te gaan uitmaken van Stichting Streekmuseum Baron van Brakell.

Door Cees Hoogteyling

Ommeren - Arie van der Koppel was tot op heden de voorzitter van de Boerenwagenclub, die in de jaren veertig werd opgericht door de heer F.Wilkens uit Bilthoven. Zijn collectie werd in 1963 ondergebracht in het Poortgebouw van Buren. In 2008 kreeg het gemeentebestuur van Buren het idee het Poortgebouw te verkopen. De huur werd opgezegd en er braken voor de Stichting Boerenwagen onzekere tijden aan. Arie van der Koppel: "De wagens werden her en der opgeslagen. Ruimte was er niet zo gemakkelijk voorhanden. Een plan was dat we naar Mariënwaerdt in Beesd zouden gaan. Het liep allemaal op niets uit. Tot het Heemkundig museum wat hier was gevestigd mocht gaan bijbouwen en wij de kans kregen voor een herstart."

Drie onder één dak

Na de verbouwing van het Heemkundig museum in 2015, werd het Boerenwagenmuseum in de kelder ondergebracht. Boven nestelde zich de Historische Kring Kesteren. Van der Koppel neemt ons mee naar de schitterende boerenwagens. Hij vertelt ons over hoe de liefhebberij voor de boerenkar bij de heer Wilkens op het veer in Culemborg is ontstaan. Hoe die verzameling uitgroeide en in Buren terecht kwam. Over de angst van het bestuur dat zij alle wagens zouden moeten gaan verkopen omdat er geen onderdak was te vinden. Ommeren blijkt wel een plaats te zijn waarvoor deze collectie is bestemd. Baron van Brakell, die bekend werd door de experimenten in de landbouw en stierf in 1865, zou niets liever gewenst hebben. Van der Koppel, die zelf ook wagens heeft mee gerestaureerd, weet veel over de wagens te vertellen. Het blijkt dat de boerenwagens uit het Rivierengebied allemaal hun eigen verhaal hebben. In de kelder zijn tevens aanwezig een wagenmakerij, een smederij zoals die er in het begin van de vorige eeuw uitzag. Geen wonder dat als we in het 'belevenisboek" alleen maar aantekeningen vinden van enthousiaste bezoekers. Van der Koppel: "We hebben nu een vier jaar met elkaar gevreeën en zijn nu met blijdschap het huwelijk aangegaan met de Stichting Streekmuseum Baron van Brakell", zegt hij lachend. Het museum wordt gerund door een vijftigtal vrijwilligers. Dit museum moet je bezocht hebben om te zien hoe rijk het Rivierengebied is aan geschiedenis en volkskunde. www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden