Vanaf 1 januari brengen inwoners hun restafval naar een ondergrondse container in de buurt.
Vanaf 1 januari brengen inwoners hun restafval naar een ondergrondse container in de buurt. (Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn )

Tiel blijft tegen nieuw afvalbeleid

De gemeente Tiel blijft tegen het nieuwe afvalbeleid en voelt zich gedwongen de voorbereidingen en de invoering ervan door te moeten laten gaan. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad in de raadsvergadering van woensdag 29 augustus aan burgemeester en wethouders laten weten.

Tiel - Dit betekent dat op 1 januari 2019 de nieuwe manier van afvalinzameling start. Restafval wordt dan niet meer huis-aan-huis opgehaald. Vanaf dat moment brengen inwoners hun restafval naar een ondergrondse container in de buurt. De voorlichting over de nieuwe manier van afval inzamelen start binnenkort.

In 2017 stemde de gemeente Tiel tegen het voorstel van het Algemeen Bestuur van Avri om op deze manier afval in te zamelen. Volgens een merendeel van de raad is het systeem niet klantvriendelijk. Ook is er grote zorg over de toename van zwerfafval. Het voorstel werd toch aangenomen. Acht van de tien gemeenten die samen het bestuur van Avri vormen stemden voor het voorstel. De verwachting is dat met het nieuwe systeem de hoeveelheid restafval minder wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de afgelopen maanden overlegd met het bestuur van Avri. Doel van dat overleg was om de invoering van het nieuwe systeem in Tiel een jaar uit te stellen. Uitstel zou tijd geven om maatwerk te maken voor Tiel en naar andere mogelijkheden te kijken, zoals nascheiding. Ook zou er meer tijd zijn om de inwoners goed te informeren en om de ervaringen van de andere gemeenten te beoordelen. Uitstel kost alleen veel geld, naar schatting ruim 700.000 euro. De gemeenteraad is van mening dat dit maatschappelijk en financieel niet verstandig is. Dit geld is dan niet beschikbaar voor andere zaken.

Alle inwoners van de gemeente ontvangen binnenkort een brief van Avri. Hierin staat informatie over de plek van de container. In de brief staat ook een uitnodiging voor inloopbijeenkomsten in september en oktober. Meer informatie over het hoe en waarom van de nieuwe manier van afval inzamelen staat op afvalscheidenheelgewoon.nl.

Meer berichten